Monitoring Ptaków Mokradeł - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM) | rok 2023

Dane zgromadzone w trakcie 17 lat (2007-2023) trwania Monitoringu Ptaków Mokradeł (MPM) pozwalają na coraz bardziej precyzyjne określenie trendów zmian liczebności populacji ptaków związanych z mokradłami. 17-letnia seria pomiarowa umożliwia wskazanie trendów zmian dla 46 spośród 50 gatunków docelowych, monitorowanych w ramach programu.

Wśród gatunków o sprecyzowanych trendach liczebności od początku programu zanotowano istotne spadki liczebności 19 gatunków. Najsilniej w tym okresie spadała liczebność rycyka (-10% rocznie), błotniaka łąkowego (-6,3% rocznie), krwawodzioba (-5,9% rocznie), słowika szarego (-5,3% rocznie) i remiza (-4,3% rocznie). W przypadku 13 gatunków odnotowano trend wzrostowy, w tym silny wzrost u gęgawy (+9,3% rocznie) i słowika rdzawego (+7,4% rocznie). Dla pozostałych 14 gatunków trend był stabilny.

W grupie docelowej MPM w 2023 roku najszerzej rozpowszechnione były krzyżówka (58%), łozówka (55%), żuraw (51%), potrzos (50%) i rokitniczka (46%).

Zmiany liczebności 50 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MPM

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.