Monitoring Ptaków Drapieżnych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Ptaków Drapieżnych | rok 2023

Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD) realizowany jest od 2007 r. Prace terenowe MPD polegają na czterokrotnym liczeniu 9 gatunków ptaków szponiastych (trzmielojad, kania ruda, kania czarna, bielik, jastrząb, krogulec, myszołów, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy), 2 gatunków ptaków sokołowych (pustułka, kobuz) oraz bociana czarnego i kruka na wybranych losowo 49 powierzchniach próbnych o powierzchni 100 km². Dane o krogulcu i kruku zbierane są od 2020 r.

W obrębie wszystkich powierzchni, w roku 2023 zlokalizowano łącznie 1732 stanowiska lęgowe 12 gatunków liczonych od początku monitoringu (średnie ich zagęszczenie wyniosło ok. 35 par/100 km²). Liczba zarejestrowanych rewirów lęgowych na wszystkich badanych powierzchniach waha się od 19 w przypadku kani czarnej do 878 w przypadku myszołowa. Biorąc pod uwagę również gatunki liczone od 2020 r. łącznie stwierdzono 2236 stanowisk, a średnie zagęszczenie wyniosło ok. 46 par/100 km².

W latach trwania monitoringu, umiarkowany wzrostowy trend liczebności obserwowany był w przypadku bielika i kani rudej. Umiarkowany trend spadkowy zarejestrowano u jastrzębia, trzmielojada oraz bociana czarnego. W przypadku pozostałych gatunków monitorowanych od 2007 roku indeks zmian liczebności kształtuje się na stabilnym poziomie. Dla monitorowanych od 2020 roku krogulca i kruka trend jest nieokreślony, co niewątpliwie wynika z krótkiej serii danych.

W 2023 roku najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami były myszołów i kruk – zostały stwierdzone na wszystkich (49) powierzchniach próbnych. Duże rozpowszechnienie odnotowano również w przypadku błotniaka stawowego i krogulca (stwierdzonych odpowiednio na 41 i 40 powierzchniach). Najrzadszym gatunkiem była kania czarna – została odnotowana zaledwie na 9 powierzchniach.

Zmiany liczebności 14 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MPD

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.