Ptaki wybrzeża i rzek - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek (MPWR) | rok 2020

Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek to nowy program, który rozpoczął się w 2020 r. Główne gatunki objęte programem to ohar, ostrygojad, sieweczka obrożna i rybitwa białoczelna, dla których program ma określić liczebności i śledzić zmiany możliwie całych krajowych populacji lęgowych wymienionych gatunków. Monitoringiem objęto wszystkie znane stanowiska tych gatunków, rozmieszczonych na 183 powierzchniach próbnych, przede wszystkim w dolinie Wisły, Bugu, Narwi, Dolnej Odry oraz na nadbałtyckich wydmach i plażach.

Pilotażowe wydanie programu wykazało gniazdowanie 115 par ohara, 36 par ostrygojada, 251 par sieweczki obrożnej i 876 par rybitwy białoczelnej. Na kontrolowanych stanowiskach liczono ponadto współwystępujące z gatunkami głównymi trzy gatunki dodatkowe – sieweczkę rzeczną (łącznie 445 par), mewę siwą (317 par) i rybitwę rzeczną (2947 par).

Monitoring ten realizowany jest w dużej mierze na nadrzecznych wyspach i piaszczystych łachach, stanowiskach bardzo nietrwałych i silnie uzależnionych od sytuacji powodziowej. Na początku czerwca poziom wody w wielu polskich rzekach podniósł się gwałtownie i z pewnością część stanowisk została zalana. Prace terenowe były jednak koordynowane tak aby zaplanować liczenia przed możliwym wystąpieniem fali powodziowej. Uzyskane liczebności oddają więc wiarygodny i bardzo bliski obraz stanu faktycznego krajowej populacji w 2020 r.

Najbardziej cenne obszary skupiające większość populacji monitorowanych gatunków to dolina Wisły, obszar nadmorski (od Wybrzeża Słowińskiego po Mierzeję Wiślaną), dolina Bugu oraz dolna Odra wraz z wodami Zalewu Szczecińskiego. Wyraźnie zmalało znaczenie dolin środkowej Warty i Narwi dla sieweczki obrożnej i rybitwy białoczelnej.

Prowadzenie regularnych liczeń w kolejnych latach pozwoli śledzić zmiany liczebności krajowych populacji wszystkich siedmiu monitorowanych ptaków.

Rozmieszczenie stanowisk lęgowych w roku 2020

Legenda:
rybitwa białoczelna (czerwone - więcej niż 10 par, zielone - 1-10 par, obrys - brak stwierdzeń)
inne gatunki (czerwone - więcej niż 1 para, zielone - 1 para, obrys - brak stwierdzeń)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.