Wody przejściowe - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP)

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych jest prowadzony na 31 obiektach należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich.

W 2020 roku na tych obszarach stwierdzono łącznie 189 151 ptaków z 47 gatunków powiązanych ekologicznie ze zbiornikami wodnymi. Najliczniejszymi gatunkami były: czernica (28 760 osobników, co stanowiło 15,2% całego ugrupowania), łyska (22 658 osobników, 12%), ogorzałka (22 383 osobników, 11,8%) oraz krzyżówka (19 270 osobników, 10,2%).

Gatunki podstawowe dla monitoringu stanowiły 72% wszystkich stwierdzonych ptaków. Dla większości z nich stwierdzono wzrost liczebności: silny dla głowienki, łyski, perkoza dwuczubego, czapli siwej, ogorzałki i kormorana oraz umiarkowany dla łabędzia krzykliwego i łabędzia niemego. Silny spadek liczebności odnotowano tylko u nurogęsia. Kolejne 5 gatunków: czernica, szlachar, krzyżówka, gągoł i bielaczek wykazywało silne wahania liczebności i nie określono kierunku ich zmian. Poza gatunkami podstawowymi stwierdzono trend wskazujący na wzrost liczebności trzech najpospolitszych kaczek morskich: lodówki, uhli (silny wzrost) i markaczki (umiarkowany wzrost).

Gatunkami najpowszechniej występującymi, stwierdzonymi na min. 90% skontrolowanych obiektów były gągoł, perkoz dwuczuby i kormoran. Wyniki te są zbieżne z uzyskanymi w latach poprzednich.

Najważniejszymi obiektami spośród wód przejściowych są Zalew Szczeciński z deltą Świny i Zatoka Pucka zewnętrzna, gdzie przebywało ponad 40 tys. ptaków. Tak jak w poprzednich sezonach, znacznie mniej ptaków gromadziło się na wybrzeżu środkowym.

Zmiany liczebności 17 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPWP

Dane dla 14 gatunków podstawowych oraz 3 kaczek morskich (uhla, markaczka, lodówka). Gatunki uszeregowano alfabetycznie wg. nazwy łacińskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.