Wody przejściowe - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP) | rok 2023

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych jest prowadzony na obiektach należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Badaniami objęte jest 39 obiektów, z czego 8 włączono do programu w 2021 r.

W 2023 roku na tych obszarach stwierdzono łącznie 252 648 ptaków z 59 gatunków powiązanych ekologicznie ze zbiornikami wodnymi. Najliczniejszymi gatunkami były: krzyżówka (34 229 osobników, co stanowiło 13,5% całego zgrupowania), czernica (32 025 osobników, 12,7%), ogorzałka (24 728 osobniki, 9,8%), mewa srebrzysta sensu lato (21 546 osobniki, 8,5%) oraz łyska (20 544 os., 8,1%).

Gatunki podstawowe dla monitoringu stanowiły 62,4% wszystkich stwierdzonych ptaków. Dla większości z nich stwierdzono wzrost liczebności: silny dla czapli siwej, głowienki, kormorana, łabędzia krzykliwego, łyski, ogorzałki i perkoza dwuczubego oraz umiarkowany dla czernicy, gągoła, krzyżówki, łabędzia niemego i szlachara. Spadek liczebności odnotowano u bielaczka i nurogęsia, przy czym dla drugiego gatunku trend spadkowy był silny.

Gatunkami najpowszechniej występującymi, stwierdzonymi na co najmniej 80% skontrolowanych obiektów były kormoran, mewa srebrzysta sensu lato, mewa siodłata, gągoł, mewa siwa, perkoz dwuczuby oraz śmieszka.

Najważniejszymi obiektami spośród wód przejściowych są Zalew Szczeciński z deltą Świny oraz Zatoka Pucka wewnętrzna i zewnętrzna, gdzie przebywało odpowiednio 59,4 tys., 36,4 tys. i 23,4 tys. osobników. Na pięciu obiektach, które zgromadziły co najmniej 10 tysięcy ptaków, przebywało w sumie 59,8% spośród wszystkich ptaków stacjonarnych oznaczonych do gatunku. Cztery spośród tych obiektów znajdowały się na wybrzeżu wschodnim, zaś jeden na wybrzeżu zachodnim. Tak jak w poprzednich sezonach, znacznie mniej ptaków gromadziło się na wybrzeżu środkowym.

Zmiany liczebności 17 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPWP

Dane dla 14 gatunków podstawowych oraz 3 kaczek morskich (uhla, markaczka, lodówka). Gatunki uszeregowano wg. kolejności taksonomicznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.