Wody przejściowe - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP)

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych jest prowadzony na obiektach należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Badaniami objęte jest 39 obiektów, z czego 8 włączono do programu w 2021 r.

W 2021 roku na tych obszarach stwierdzono łącznie 268 330 ptaków z 61 gatunków powiązanych ekologicznie ze zbiornikami wodnymi. Najliczniejszymi gatunkami były: krzyżówka (36 994 osobniki, co stanowiło 13,8% całego ugrupowania), uhla (29 282 osobniki, 10,9%), łyska (28 300 osobników, 10,5%) oraz czernica (25 626 osobników, 9,6%).

Gatunki podstawowe dla monitoringu stanowiły 64,4% wszystkich stwierdzonych ptaków. Dla większości z nich stwierdzono wzrost liczebności: silny dla głowienki, łyski, perkoza dwuczubego, czapli siwej, ogorzałki, kormorana i łabędzia krzykliwego oraz umiarkowany dla łabędzia niemego, szlachara i krzyżówki. Silny spadek liczebności odnotowano tylko u nurogęsia. U czernicy i bielaczka trend pozostał nieokreślony, zaś u gągoła stabilny.

Gatunkami najpowszechniej występującymi, stwierdzonymi na co najmniej 80% skontrolowanych obiektów były gągoł, kormoran, krzyżówka, mewa srebrzysta sensu lato i mewa siodłata. Wyniki te są zbieżne z uzyskanymi w latach poprzednich.

Najważniejszymi obiektami spośród wód przejściowych są Zalew Szczeciński z deltą Świny i Zatoka Pucka zewnętrzna, gdzie przebywało odpowiednio ponad 42 000 i niespełna 39 000 osobników. Na dziewięciu obiektach, które zgromadziły co najmniej 10 tysięcy ptaków, przebywało w sumie 72% spośród wszystkich ptaków stacjonarnych oznaczonych do gatunku. Siedem spośród tych obiektów znajdowało się na wybrzeżu wschodnim, zaś dwa pozostałe na wybrzeżu zachodnim. Tak jak w poprzednich sezonach, znacznie mniej ptaków gromadziło się na wybrzeżu środkowym.

Zmiany liczebności 17 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPWP

Dane dla 14 gatunków podstawowych oraz 3 kaczek morskich (uhla, markaczka, lodówka). Gatunki uszeregowano wg. kolejności taksonomicznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.