Wody przejściowe - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP) | rok 2022

Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych jest prowadzony na obiektach należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Badaniami objęte jest 39 obiektów, z czego 8 włączono do programu w 2021 r.

W 2022 roku na tych obszarach stwierdzono łącznie 257 470 ptaków z 58 gatunków powiązanych ekologicznie ze zbiornikami wodnymi. Najliczniejszymi gatunkami były: czernica (40 850 osobników, co stanowiło 15,9% całego zgrupowania), krzyżówka (31 320 osobników, 12,2%), gągoł (29 193 osobniki, 11,3%) oraz ogorzałka (22 123 osobniki, 8,6%).

Gatunki podstawowe dla monitoringu stanowiły 69,7% wszystkich stwierdzonych ptaków. Dla większości z nich stwierdzono wzrost liczebności: silny dla głowienki, łyski, perkoza dwuczubego, czapli siwej, ogorzałki, kormorana i łabędzia krzykliwego oraz umiarkowany dla łabędzia niemego, czernicy, szlachara, krzyżówki i gągoła. Spadek liczebności odnotowano tylko u nurogęsia. U bielaczka zarejestrowano stabilny trend liczebności.

Gatunkami najpowszechniej występującymi, stwierdzonymi na co najmniej 80% skontrolowanych obiektów były mewa srebrzysta sensu lato, gągoł, mewa siwa, perkoz dwuczuby i kormoran.

Najważniejszymi obiektami spośród wód przejściowych są Zalew Szczeciński z deltą Świny i Zatoka Pucka zewnętrzna, gdzie przebywało odpowiednio 52,4 tys. i 41,7 tys. osobników. Na sześciu obiektach, które zgromadziły co najmniej 10 tysięcy ptaków, przebywało w sumie 68,3% spośród wszystkich ptaków stacjonarnych oznaczonych do gatunku. Pięć spośród tych obiektów znajdowało się na wybrzeżu wschodnim, zaś jeden na wybrzeżu zachodnim. Tak jak w poprzednich sezonach, znacznie mniej ptaków gromadziło się na wybrzeżu środkowym.

Zmiany liczebności 17 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPWP

Dane dla 14 gatunków podstawowych oraz 3 kaczek morskich (uhla, markaczka, lodówka). Gatunki uszeregowano wg. kolejności taksonomicznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.