Monitoring Dubelta - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Dubelta (MDU) | rok 2023

Dubelt Gallinago media

W 2023 roku dubelty odnotowano na 59 tokowiskach (spadek o 20 w stosunku do roku 2022), a na każdym przebywało średnio 7,6 samca. Najliczniejsze tokowiska zlokalizowane były na Podlasiu w OSOP Puszcza Knyszyńska oraz w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie stwierdzono odpowiednio 46 i 28 samców. W roku 2023 na wszystkich kontrolowanych stanowiskach odnotowano co najmniej 346 tokujących samców podczas pierwszej kontroli oraz co najmniej 325 w trakcie drugiej. Biorąc pod uwagę maksymalne wartości z każdego stanowiska, stwierdzono 447 tokujących samców, co stanowiło spadek w stosunku do roku 2022, gdy odnotowano 541 tokujących samców.

W ciągu 14 lat badań liczebność dubelta na kontrolowanych stanowiskach zmniejszyła się o około 44%. Średnie roczne tempo spadku wskaźnika liczebności populacji wynosiło ok. 3%, co pozwala traktować gatunek jako zagrożony wyginięciem (EN) według kategorii IUCN. Mimo spadkowego trendu wieloletniego populacji, w latach 2018–2022 zaobserwowano istotne odwrócenie trendu. Ponowny spadek liczebności zaobserwowany w 2023 roku w stosunku do 2022 roku może wskazywać, że krótkoterminowy trend wzrostowy wyhamowuje.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.