Monitoring Dubelta - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Dubelta (MDU) | rok 2022

Dubelt Gallinago media

W 2022 roku dubelty odnotowano na 79 tokowiskach (wzrost o 6 w stosunku do roku 2021), a na każdym przebywało średnio 6,8 samca. Najliczniejsze tokowiska zlokalizowane były na Podlasiu w OSOP Puszcza Knyszyńska oraz w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie stwierdzono odpowiednio 47 i 45 samców. W roku 2022 na wszystkich kontrolowanych stanowiskach odnotowano co najmniej 463 tokujące samce podczas pierwszej kontroli oraz co najmniej 372 w trakcie drugiej. Biorąc pod uwagę maksymalne wartości z każdego stanowiska, stwierdzono 541 tokujących samców, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 2021, gdy odnotowano 486 tokujących samców.

W ciągu 13 lat badań liczebność dubelta na kontrolowanych stanowiskach zmniejszyła się o około 25%. Średnie roczne tempo spadku wskaźnika liczebności populacji wynosiło ok. 3%, co pozwala traktować gatunek jako zagrożony wyginięciem (EN) według kategorii IUCN. Mimo spadkowego trendu wieloletniego populacji, w ostatnich czterech sezonach badawczych zaobserwowano istotne odwrócenie trendu. W tym okresie średnie roczne tempo zmiany wskaźnika liczebności populacji wyniosło 1,088, co odpowiada średniemu wzrostowi o około 9% rocznie.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.