Gatunki flagowe - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP)

W ramach programu Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) liczonych jest 12 gatunków ptaków, z których 10 zasiedla mokradła i zbiorniki wodne, a 2 (bocian biały i gawron) związane są z agrocenozami i zabudowaniami. Od roku 2001 corocznie liczono 4 gatunki: łabędzia niemego, bociana białego, żurawia i gawrona, a od roku 2002 również bąka i błotniaka stawowego. W roku 2007 program poszerzono o 6 gatunków: czaplę siwą, perkoza rdzawoszyjego, zausznika, śmieszkę, rybitwę rzeczną i rybitwę czarną. W latach 2008-2019 kontrolami objęto 48 kwadratów o powierzchni 100 km2 każdy.

W badanych latach wykazano wzrostowy trend liczebności populacji żurawia, którego wskaźnik liczebności podczas trwania programu zwiększał się w dość stałym tempie na poziomie 5% rocznie. Populacje bąka, błotniaka stawowego i łabędzia niemego w badanym okresie były stabilne. Spadek liczebności odnotowały bocian biały, perkoz rdzawoszyi oraz gawron (jego wskaźnik liczebności zmniejszał się przeciętnie o 4% rocznie). Trend nieokreślony (ze względu na duże przedziały ufności oszacowanych wskaźników) zarejestrowano u czapli siwej, rybitwy rzecznej, rybitwy czarnej, śmieszki i zausznika.

W roku 2019 najbardziej rozpowszechniony na powierzchniach MFGP był bocian biały – 98% zajętych powierzchni. Kolejnymi najpowszechniej stwierdzonymi gatunkami były: żuraw – 75%, błotniak stawowy – 69% i łabędź niemy – 63%. Mniej rozpowszechniony był bąk – 50% i gawron – 31%. Kolejne 6 gatunków występowało znacznie mniej powszechnie.

W roku 2019 wzrost rozpowszechnienia w stosunku do lat wcześniejszych wykazano u żurawia, śmieszki i rybitwy rzecznej.  Populacje gawrona i perkoza rdzawoszyjego wykazują spadek rozpowszechnienia. U pozostałych gatunków rozpowszechnienie utrzymywało się na stosunkowo stałym poziomie.

Zmiany liczebności 12 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MFGP

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.