Monitoring Gatunków Flagowych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) | rok 2023

W ramach programu Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) obecnie liczonych jest 7 gatunków ptaków, z których 5 zasiedla mokradła i zbiorniki wodne, a 2 (bocian biały i gawron) związane są z agrocenozami i zabudowaniami. Od roku 2001 corocznie liczono 4 gatunki: łabędzia niemego, bociana białego, żurawia i gawrona, a od roku 2002 również bąka i błotniaka stawowego. W roku 2007 program poszerzono o 6 gatunków: czaplę siwą, perkoza rdzawoszyjego, zausznika, śmieszkę, rybitwę rzeczną i rybitwę czarną. Spośród nich obecnie kontynuowane są liczenia perkoza rdzawoszyjego, natomiast monitoring pozostałych pięciu gatunków na powierzchniach MFGP zakończono w 2022 roku. Aktualnie gatunki te są monitorowane w ramach innych programów, dających dla nich bardziej precyzyjne wyniki: czapla siwa (Monitoring Czapli Siwej i Białej), rybitwa czarna (Monitoring Rybitw Bagiennych) oraz śmieszka (Monitoring Mewy Czarnogłowej) i rybitwa rzeczna (Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek). W przypadku zausznika natomiast liczebność i frekwencja gatunku były zbyt niskie do uzyskania reprezentatywnych wyników. W latach 2008-2023 kontrolami objęto 48 kwadratów o powierzchni 10 x 10 km każdy.

W całym okresie badań wykazano wzrostowy trend liczebności populacji żurawia, którego wskaźnik liczebności podczas trwania programu zwiększał się w dość stałym tempie na poziomie 5% rocznie. Populacje bąka, bociana białego, błotniaka stawowego i łabędzia niemego w badanym okresie były stabilne. Spadek liczebności wykazano u gawrona oraz perkoza rdzawoszyjego, których wskaźniki liczebności zmniejszały się przeciętnie o odpowiednio 4% i 5% rocznie.

W roku 2023 najbardziej rozpowszechniony na powierzchniach MFGP był bocian biały – 98% zajętych powierzchni. Kolejnymi najpowszechniej stwierdzonymi gatunkami były: żuraw – 85%, błotniak stawowy – 73% i łabędź niemy – 67%. Mniej rozpowszechnione były bąk – 46% i gawron – 31%. Gatunkiem o zdecydowanie najmniejszym rozpowszechnieniu był perkoz rdzawoszyi, odnotowany na zaledwie 6% powierzchni. W całym okresie trwania programu wzrost wskaźnika rozpowszechnienia wykazano u żurawia i błotniaka stawowego, spadek u gawrona, nieznany trend u perkoza rdzawoszyjego, natomiast u pozostałych gatunków wskaźnik ten był stabilny.

Zmiany liczebności 7 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MFGP

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.