Monitoring Gatunków Flagowych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) | rok 2021

W ramach programu Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) liczonych jest 12 gatunków ptaków, z których 10 zasiedla mokradła i zbiorniki wodne, a 2 (bocian biały i gawron) związane są z agrocenozami i zabudowaniami. Od roku 2001 corocznie liczono 4 gatunki: łabędzia niemego, bociana białego, żurawia i gawrona, a od roku 2002 również bąka i błotniaka stawowego. W roku 2007 program poszerzono o 6 gatunków: czaplę siwą, perkoza rdzawoszyjego, zausznika, śmieszkę, rybitwę rzeczną i rybitwę czarną. W latach 2008-2021 kontrolami objęto 48 kwadratów o powierzchni 100 km2 każdy.

W badanych latach wykazano wzrostowy trend liczebności populacji żurawia, którego wskaźnik liczebności podczas trwania programu zwiększał się w dość stałym tempie na poziomie 5% rocznie. Populacje bąka, błotniaka stawowego i łabędzia niemego w badanym okresie były stabilne. Spadek liczebności wykazano u bociana białego, perkoza rdzawoszyjego oraz gawrona (jego wskaźnik liczebności zmniejszał się przeciętnie o 4% rocznie). Trend nieokreślony (ze względu na duże przedziały ufności oszacowanych wskaźników) zarejestrowano u czapli siwej, rybitwy rzecznej, rybitwy czarnej, śmieszki i zausznika.

W roku 2021 najbardziej rozpowszechniony na powierzchniach MFGP był bocian biały – 96% zajętych powierzchni. Kolejnymi najpowszechniej stwierdzonymi gatunkami były: żuraw – 79%, błotniak stawowy – 75% i łabędź niemy – 65%. Mniej rozpowszechnione były bąk – 46% i gawron – 33%. Kolejne 6 gatunków występowało znacznie mniej powszechnie (od 4 do 17%). W roku 2021 dodatni trend zmian rozpowszechnienia w stosunku do lat wcześniejszych wykazano u rybitwy rzecznej (silny wzrost) i śmieszki (umiarkowany wzrost). Populacje perkoza rdzawoszyjego i zausznika wykazały nieznaczny spadek rozpowszechnienia. U pozostałych gatunków rozpowszechnienie utrzymywało się na stosunkowo stałym poziomie.

Zmiany liczebności 12 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MFGP

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.