Monitoring Gatunków Flagowych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) | rok 2022

W ramach programu Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) liczonych jest 12 gatunków ptaków, z których 10 zasiedla mokradła i zbiorniki wodne, a 2 (bocian biały i gawron) związane są z agrocenozami i zabudowaniami. Od roku 2001 corocznie liczono 4 gatunki: łabędzia niemego, bociana białego, żurawia i gawrona, a od roku 2002 również bąka i błotniaka stawowego. W roku 2007 program poszerzono o 6 gatunków: czaplę siwą, perkoza rdzawoszyjego, zausznika, śmieszkę, rybitwę rzeczną i rybitwę czarną. W latach 2008-2022 kontrolami objęto 48 kwadratów o powierzchni 100 km2 każdy.

W badanych latach wykazano wzrostowy trend liczebności populacji żurawia, którego wskaźnik liczebności podczas trwania programu zwiększał się w dość stałym tempie na poziomie 5% rocznie. Populacje bąka, błotniaka stawowego, łabędzia niemego, czapli siwej, śmieszki i rybitwy czarnej w badanym okresie były stabilne. Spadek liczebności wykazano u bociana białego, gawrona oraz perkoza rdzawoszyjego, których wskaźniki liczebności zmniejszały się przeciętnie o odpowiednio 1%, 4% i 5% rocznie. Trend nieokreślony (ze względu na duże przedziały ufności oszacowanych wskaźników) zarejestrowano u rybitwy rzecznej i zausznika.

W roku 2022 najbardziej rozpowszechniony na powierzchniach MFGP był bocian biały – 98% zajętych powierzchni. Kolejnymi najpowszechniej stwierdzonymi gatunkami były: żuraw – 83%, błotniak stawowy – 75% i łabędź niemy – 69%. Mniej rozpowszechnione były bąk – 44% i gawron – 31%. Pozostałych 6 gatunków występowało znacznie mniej powszechnie (od 2% w przypadku zausznika do 17% w przypadku rybitwy rzecznej). W roku 2022 dodatni trend zmian rozpowszechnienia w stosunku do lat wcześniejszych wykazano u śmieszki i rybitwy rzecznej, natomiast populacje perkoza rdzawoszyjego i zausznika wykazały spadek rozpowszechnienia. U pozostałych gatunków rozpowszechnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Zmiany liczebności 7 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MFGP

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.