Monitoring Puszczyka Mszarnego - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Puszczyka Mszarnego (MPS) | rok 2021

Puszczyk mszarny Strix nebulosa

W drugim roku prac terenowych Monitoringu Puszczyka Mszarnego ponownie skontrolowano optymalne siedliska gatunku na 8 powierzchniach monitoringowych o wielkości 100 km2 każda.
W roku 2021 liczebność krajowej populacji puszczyka mszarnego określono na 11 par, z których 6 przystąpiło do lęgów. Wszystkie terytoria zlokalizowane były na obszarze Polesia Lubelskiego.

Wynik ten jest niższy niż uzyskany w pierwszym roku monitoringu, kiedy to odnotowano 16 zajętych terytoriów z 10 parami w kategorii gniazdowania pewnego. Niższa liczebność w 2021 r. wynika najpewniej nie z realnej tendencji spadkowej, a ze specyfiki gatunku, dla którego naturalne są fluktuacje liczebności. Najważniejszą ostoją gatunku pozostają Lasy Sobiborskie, w których stwierdzono 8 terytoriów (73%), w tym 5 pewnych lęgów (83%). Dwa stanowiska potwierdzono w Lasach Włodawskich, przy czym należy zaznaczyć, że obszar ten wraz z Lasami Sobiborskimi zasiedla jedna zwarta populacja puszczyka mszarnego. Poza zwartym areałem stwierdzono drugi w historii lęg na stanowisku w północnej części Polesia Lubelskiego, w okolicach Białej Podlaskiej.

Wykorzystując publikowane dane z lat poprzednich dla okresu 2010-2021 wyznaczono trend liczebności gatunku na podstawie stwierdzonej w poszczególnych latach liczby par w kategorii gniazdowanie pewne. Pomimo fluktuacji nastąpił wzrost liczebności puszczyka mszarnego w kraju.

Sukces lęgowy krajowej populacji puszczyka mszarnego w drugim roku monitoringu osiągnął wartość 50% (3 gniazda z sukcesem) i był o 10% niższy w porównaniu do roku 2020.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.