Monitoring Ptaków Drapieżnych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Ptaków Drapieżnych | rok 2022

Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD) realizowany jest od 2007 r. Prace terenowe MPD polegają na czterokrotnym liczeniu 12 gatunków ptaków szponiastych (trzmielojad, kania ruda, kania czarna, bielik, jastrząb, krogulec, myszołów, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, pustułka, kobuz) oraz bociana czarnego i kruka na wybranych losowo 49 powierzchniach próbnych o powierzchni 100 km². Dane o krogulcu i kruku zbierane są od roku 2020.

W obrębie wszystkich powierzchni, w roku 2022 zlokalizowano łącznie 1788 stanowisk lęgowych 12 gatunków liczonych od początku monitoringu (średnie ich zagęszczenie wyniosło ok. 36 par/100 km2). Liczba zarejestrowanych rewirów lęgowych na wszystkich badanych powierzchniach waha się od 16 w przypadku kani czarnej do 899 w przypadku myszołowa. Biorąc pod uwagę również gatunki liczone od 2020 r. łącznie stwierdzono 2293 stanowiska, a średnie zagęszczenie wyniosło ok. 47 par/100 km2.

W latach trwania monitoringu, silny wzrostowy trend liczebności obserwowany był w przypadku bielika i kani rudej, natomiast u błotniaka stawowego i pustułki stwierdzono umiarkowany wzrost. Trend spadkowy zarejestrowano u jastrzębia, trzmielojada oraz bociana czarnego. W przypadku pozostałych gatunków monitorowanych od 2008 roku indeks zmian liczebności kształtuje się na stabilnym poziomie. Dla monitorowanych od 2020 roku krogulca i kruka trend jest nieokreślony, co niewątpliwie wynika z krótkiej serii danych.

W 2022 roku najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem był myszołów – został stwierdzony na wszystkich (49) powierzchniach próbnych. Do najbardziej rozpowszechnionych gatunków należy również kruk, błotniak stawowy, krogulec i jastrząb (stwierdzone odpowiednio na 48, 45, 43 i 40 powierzchniach). Najrzadszym gatunkiem była kania czarna – została odnotowana zaledwie na 11 powierzchniach.

Zmiany liczebności 14 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MPD

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.