Monitoring Ptaków Drapieżnych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Ptaków Drapieżnych | rok 2021

Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD) realizowany jest od 2007 r. Prace terenowe MPD polegają na czterokrotnym liczeniu 12 gatunków ptaków szponiastych (trzmielojad, kania ruda, kania czarna, bielik, jastrząb, krogulec, myszołów, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, pustułka, kobuz) oraz bociana czarnego i kruka na wybranych losowo 49 powierzchniach próbnych o powierzchni 100 km2. Dane o krogulcu i kruku zbierane są od 2020 r.

W obrębie wszystkich powierzchni, w roku 2021 zlokalizowano łącznie 1821 stanowisk lęgowych 12 gatunków liczonych od początku monitoringu (średnie ich zagęszczenie wyniosło ok. 37 par/100 km2). Liczba zarejestrowanych rewirów lęgowych na wszystkich badanych powierzchniach waha się od 17 w przypadku kani czarnej do 902 w przypadku myszołowa. Biorąc pod uwagę również gatunki liczone od 2020 r. łącznie stwierdzono 2318 stanowisk, a średnie zagęszczenie wyniosło ok. 47 par/100 km2.

W latach trwania monitoringu, wzrostowy trend liczebności obserwowany był w przypadku bielika i kani rudej. Trend spadkowy zarejestrowano u jastrzębia oraz u trzmielojada. W przypadku pozostałych gatunków indeks zmian liczebności od 2007 r. kształtuje się na stabilnym poziomie. Dla obu gatunków monitorowanych od 2020 r. trend jest nieokreślony, co niewątpliwie wynika z krótkiej serii danych.

W 2021 roku najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem był myszołów – został stwierdzony na wszystkich (49) powierzchniach próbnych. Do najbardziej rozpowszechnionych gatunków należy również kruk, błotniak stawowy i krogulec (stwierdzone odpowiednio na 47, 44 i 41 powierzchniach). Najrzadszym gatunkiem była kania czarna – została odnotowana zaledwie na 8 powierzchniach.

Zmiany liczebności 12 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MPD

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.