Ptaki krajobrazu rolniczego - Monitoring Ptaków Polski

Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego | rok 2023

Wartości wskaźnika FBI można pobrać tu: FBI (xlsx).

Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego, znany jako Farmland Bird Index (FBI), jest obecnie jednym z oficjalnie stosowanych wskaźników stanu środowiska w krajach członkowskich Unii Europejskiej. FBI to zagregowany indeks stanu populacji 22 gatunków ptaków typowych dla siedlisk krajobrazu rolniczego. Jest on traktowany jako wskaźnik stanu "zdrowia" ekosystemów użytkowanych rolniczo, stanowiących ok. 60% powierzchni naszego kraju.

W latach 2000-2023 wykazano umiarkowany spadek wartości wskaźnika zmian liczebności ptaków krajobrazu rolniczego w skali kraju. Tempo spadku wynosiło około 1% na rok (21% w całym analizowanym okresie). Wartość wskaźnika w 2023 r. (0,767) była jedną z niższych w ciągu ostatnich 5 lat. Stabilna liczebność tej grupy ptaków utrzymywała się w OSOP Natura 2000 a na pozostałych powierzchniach odnotowano umiarkowany spadek liczebności.

W skład polskiego koszyka gatunków, których indeksy liczebności składają się na FBI wchodzą obecnie: bocian biały, pustułka, czajka, rycyk, dudek, turkawka, skowronek, dzierlatka, świergotek łąkowy, pliszka żółta, dymówka, pokląskwa, kląskawka, cierniówka, gąsiorek, mazurek, szpak, makolągwa, kulczyk, potrzeszcz, trznadel i ortolan.

W całym okresie badań (od 2000 r.) odnotowano umiarkowany spadek zarówno w OSOP Natura 2000 (lewy wykres) jak i poza nimi (prawy wykres).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.