Monitoring Rybitw Bagiennych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Rybitw Bagiennych (MCH) | rok 2021

Monitoring Rybitw Bagiennych (MCH) to nowy program, który rozpoczął się w 2021 r. Główne gatunki objęte monitoringiem to rybitwa białowąsa, rybitwa białoskrzydła i rybitwa czarna. W ramach MCH kontrolowane są wszystkie najważniejsze krajowe stanowiska lęgowe tych rybitw skupiające około 70% ich krajowych populacji. Dodatkowo liczone są również cztery współwystępujące z rybitwami gatunki perkozów – perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik i perkozek.

Korzystne warunki pogodowe i hydrologiczne wiosną 2021 r. stworzyły obfitość odpowiednich siedlisk na większości objętych monitoringiem stanowisk rybitw bagiennych. Pierwszy rok badań w ramach MCH okazał się więc bardzo sprzyjający dla monitorowanych gatunków.

Pilotażowe wydanie programu wykazało gniazdowanie 4288 par rybitwy białowąsej rozmieszczonych na 21% skontrolowanych powierzchni. Najważniejszym obszarem jej występowania była Dolina Górnej Wisły skupiająca aż 46% populacji. Stanowiskiem z najwyższą liczebnością był zb. Nielisz na Lubelszczyźnie gdzie gniazdowało 375 par.

Nieco mniej licznym gatunkiem okazała się rybitwa białoskrzydła, której populację oszacowano na 4109 par. Gatunek uzyskał więc bardzo wysoką liczebność pomimo niskiego rozpowszechnienia (12%). Najważniejszym lęgowiskiem rybitwy białoskrzydłej była dolina Biebrzy wraz z Bagnem Wizna, gdzie gniazdowało łącznie 73% tegorocznej populacji. Największe stanowisko na rozlewiskach pod Zajkami skupiało aż 1034 pary.

Rybitwa czarna, pomimo najszerszego rozpowszechnienia (52%) wykazała najniższą liczebność – 3659 par. Najważniejszymi obszarami jej występowania były Dolina Dolnego Bugu, Dolina Warty i Dolina Dolnej Odry skupiające łącznie 38% populacji. Stanowiskiem z najwyższą liczbą par lęgowych (314) był zb. Siemianówka.

Perkozy, liczone wyłącznie w obrębie czynnych kolonii lęgowych rybitw, wykazały stosunkowo niskie liczebności: perkoz dwuczuby – łącznie 348 gniazd, perkozek – 173, zausznik – 120, perkoz rdzawoszyi – 6.

Rozmieszczenie stanowisk lęgowych w roku 2021

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.