Monitoring Ptaków Mokradeł - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM) | rok 2021

Dane zgromadzone w trakcie 15 lat (2007-2021) trwania Monitoringu Ptaków Mokradeł (MPM) pozwalają na coraz bardziej precyzyjne określenie trendów zmian liczebności populacji ptaków związanych z mokradłami. 15-letnia seria pomiarowa umożliwia wskazanie trendów zmian dla 47 spośród 50 gatunków docelowych, monitorowanych w ramach programu (dla 2 gatunków więcej niż w 2020 r.).

Wśród gatunków o sprecyzowanych trendach liczebności od początku programu zanotowano istotne spadki liczebności 19 gatunków. Najsilniej w tym okresie spadała liczebność błotniaka łąkowego (-6,5% rocznie), czajki (-6,2% rocznie) i słowika szarego (-5,3% rocznie). W przypadku 13 gatunków odnotowano trend wzrostowy. Najszybciej przyrastały populacje słowika rdzawego (+6,3% rocznie) i trzcinniczka (+2,6% rocznie).

W grupie docelowej MPM najszerzej rozpowszechnione były krzyżówka (67%), potrzos, łozówka (po 49%), rokitniczka i żuraw (po 42%).

Zmiany liczebności 50 gatunków ptaków monitorowanych w ramach MPM

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.