Monitoring Łabędzia Krzykliwego - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Łabędzia Krzykliwego (MLK) | rok 2023

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

Badania prowadzone w ramach programu MLK w latach 2007-2022 miały charakter cenzusu wykonywanego w całym krajowym w areale łabędzia krzykliwego. W ciągu zaledwie kilkunastu lat liczebność gatunku wzrosła kilkukrotnie (od ok. 50 do >300 par) i obecnie nie jest już możliwe monitorowanie całej populacji krajowej. Dlatego od roku 2023 monitoring stanowisk został zmieniony na sondaż z liczeniami na 110 powierzchniach 10 x 10 km. W programie tym, od 2023, rejestrowane są również wszystkie stanowiska łabędzia niemego. Monitorowanie obu gatunków umożliwi śledzenie konkurencji między gatunkami w pogarszających się siedliskach wodno-błotnych.

W roku 2023 w zmienionej formule MLK prowadzonej metodą sondażową odnotowano 167 par łabędzia krzykliwego i 465 par łabędzia niemego na 110 powierzchniach.

Najwięcej par łabędzi wykazano w północnej części kraju, w tym 104 pary łabędzia krzykliwego i 208 par łabędzia niemego. W centralnym sektorze Polski stwierdzono 23 pary łabędzia krzykliwego i liczebność ta była niemal pięciokrotnie niższa od tej na północy, natomiast w przypadku łabędzia niemego dysproporcja była znacznie mniejsza: łączna liczba stwierdzonych par (150) była około 25% niższa od tej w pasie północnym. W południowej części Polski odnotowano odpowiednio 40 i 107 par tych gatunków.

W roku 2023 dokonano oszacowania liczebności populacji lęgowej łabędzia krzykliwego uwzględniając poprawkę dotyczącą zmiany metodyki z cenzusu na sondażową. Liczebność populacji krajowej wynosiła 344 pary w roku 2022 i 390 par roku 2023.

W latach 2007-2023 odnotowano silny wzrost populacji łabędzia krzykliwego, średnie roczne tempo wzrostu na 110 powierzchniach wynosiło blisko 9% rocznie (λ = 1,088 ± 0,001 SE).

W roku 2023 u obu gatunków łabędzi wykazano niskie wartości produktywności. Łabędź krzykliwy na poziomie 1,73 młodego na parę i 2,94 na parę z sukcesem. Natomiast u łabędzia niemego były to wartości 1,90 i 3,56 młodych na parę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.