Monitoring Pospolitych Ptaków Miast - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM) | Rok 2021

Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM) jest nowym programem monitoringu rozpoczętym w roku 2021. Głównym celem programu jest śledzenie długoterminowych zmian rozpowszechnienia i liczebności populacji lęgowych najpospolitszych gatunków ptaków zasiedlających polskie miasta. W ramach badań MPPM liczone są wszystkie gatunki stwierdzane na powierzchniach badawczych, w tym również gołąb miejski, nieliczony w innych programach MPP. Liczenia były przeprowadzone na 237 kwadratach 1 x 1 km w 34 największych miastach Polski (przekraczających 100 tysięcy mieszkańców).

Łącznie zaobserwowano 151 gatunków ptaków, średnio 35,2 gatunków na powierzchnię badawczą. Dwa gatunki – grzywacz i bogatka były stwierdzone na wszystkich badanych powierzchniach. Najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami synurbijnymi była sroka (99,2%), jerzyk (97%), wróbel (96,6%), sierpówka (96,6%), kawka (96,2%), kopciuszek (93,2%) i gołąb miejski (92,4%).

Gołąb miejski okazał się być najliczniej obserwowanym gatunkiem w polskich miastach. Występował w liczbie średnio 54 osobniki na zasiedlony kwadrat. Licznie obserwowano również jerzyka – średnio 50 os. w kwadracie, wróbla – 33, kawkę – 30, grzywacza – 29 i szpaka – 28.

Stosunkowo wysokie rozpowszechnienie oraz liczebność wróbla w największych polskich miastach jest pozytywnym zaskoczeniem pierwszego roku badań MPPM.
W ramach kontroli liczono również gniazda dwóch gatunków krukowatych. Wykazano łącznie 734 gniazda sroki oraz 241 gniazd wrony siwej. Pierwszy gatunek gnieździł się w każdym kontrolowanym mieście, natomiast gniazda wrony były znajdowane przede wszystkim na powierzchniach warszawskich oraz w kilku miastach Polski zachodniej i północnej, a więc tam gdzie wrona stała się już powszechnym gatunkiem miejskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.