Deklaracja dostępności - Monitoring Ptaków Polski

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności monitoringptakow.gios.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej monitoringptakow.gios.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 30.05.2013
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.11.2019

 

Stan dostępności cyfrowej

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 19.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie niezależnego audytu.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem poprzez adres e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska
Adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl
telefon: 22 574 27 00

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

 • Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeską.
 • Dojazd do obiektu możliwy jest komunikacją publiczną: autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 25 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14, 15, 25 – przystanek: Bitwy Warszawskiej.
 • Wejście główne znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). Do wejścia prowadzą schody z balustradami. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku.
 • Na teren siedziby można wjechać, po wcześniejszym zgłoszeniu, przez bramę od ulicy Białobrzeskiej. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla pojazdów.
 • W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony. Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby niewidome i niedowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 • Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przyciski w windach są opisane alfabetem Braille'a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska (12. piętro)
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

 • Dojazd do obiektu możliwy jest komunikacją publiczną: autobusy nr 127, 158, 159 – przystanek: Spiska 02.
 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Al. Jerozolimskie 92. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, obok których jest odblokowywana przez recepcjonistę bramka, przez którą może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.
 • W budynku, za bramkami, znajdują się cztery windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po budynku.
 • W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory. W obiekcie nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny płatny parking, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres sekretariatdg@gios.gov.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
 • faksem na numer (+48 22) 825-98-15

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.