Agregacja danych - Monitoring Ptaków Polski

Agregacja danych

Dane terenowe są uzyskiwane w większości programów monitoringu podczas więcej niż jednej kontroli terenowej. W celu uzyskania danych gotowych do oszacowania podstawowych parametrów populacyjnych w sprawozdawanym roku (dane wskaźnikowe, poziom 3), wyniki poszczególnych kontroli terenowych (dane surowe, poziom 1) agreguje się w wynik roczny (dane zagregowane, poziom 2). Metody agregacji danych są zróżnicowane w poszczególnych programach monitoringu i zostały skrótowo przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela. Metody agregacji danych uzyskiwanych w trakcie poszczególnych kontroli terenowych w wynik roczny. Kategorie lęgowości (kat.): A – gniazdowanie możliwe, B – gniazdowanie prawdopodobne, C – gniazdowanie pewne; NP - zachowanie jednego ptaka lub pary wskazujące na obecność lęgu, BU - budowa gniazda.
Sezon Metoda Skrót programu Nazwa Typ agregacji Okres zastosowania
lęgowy cenzus MBZ Monitoring Biegusa Zmiennego suma par na stanowiskach w kat. B oraz C 2007-2020
lęgowy cenzus MCZ Monitoring Czapli Siwej i Białej suma zajętych gniazd na każdym stanowisku (kat. C) od 2020
lęgowy cenzus MDU Monitoring Dubelta najwyższa odnotowana liczba tokujących samców (na podstawie wartości minimalnej przy podanych wynikach liczeń) od 2010
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - bąk suma samców w kat. A oraz B od 2002
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - błotniak stawowy suma par na stanowiskach w kat. B oraz C od 2002
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - bocian biały suma par z gniazdami na stanowiskach w kat. B i C od 2001
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - czapla siwa suma par na stanowiskach w kat. C (liczba gniazd) 2007-2022
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - gawron suma par na stanowiskach w kat. C (liczba gniazd) od 2001
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - łabędź niemy suma par na stanowiskach w kat. B oraz C od 2001
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - perkoz rdzawoszyi suma par na stanowiskach w kat. B oraz C od 2007
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - rybitwa czarna suma par na stanowiskach w kryterium NP, BU oraz kat. C 2007-2022
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - rybitwa rzeczna suma par na stanowiskach w kryterium NP, BU oraz kat. C 2007-2022
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - śmieszka suma par na stanowiskach w kryterium NP, BU oraz kat. C 2007-2022
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - zausznik suma par na stanowiskach w kat. B oraz C 2007-2022
lęgowy cenzus MFGP Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - żuraw suma par na stanowiskach w kat. B oraz C od 2001
lęgowy cenzus MKO Monitoring Kormorana suma zajętych gniazd na każdym stanowisku (kat. C) od 2015
lęgowy cenzus MKR Monitoring Kraski suma par na stanowiskach w kat. B oraz C od 2010
lęgowy sondaż MLSL Monitoring Lęgowych Sów Leśnych suma najwyższej liczby dorosłych osobników odnotowanych na każdym z 9 punktów nasłuchowych od 2010
lęgowy cenzus MLK Monitoring Łabędzia Krzykliwego suma par na stanowiskach w kat. A (w kryterium PR na jednej kontroli) oraz kat. B i kat. C od 2007
lęgowy sondaż MLS Monitoring Łąkowych Siewek najwyższa odnotowana liczba osobników w kat. B oraz C od 2021 (kulik wielki od 2015)
lęgowy cenzus MMC Monitoring Mewy Czarnogłowej suma par na stanowiskach w kat. C od 2007
lęgowy cenzus MOG Monitoring Orlika Grubodziobego suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C od 2000
lęgowy cenzus MOP Monitoring Orła Przedniego suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C od 2000
lęgowy cenzus MPO Monitoring Podgorzałki suma samic, par, ptaków zaniepokojonych i czynnych gniazd z pierwszej kontroli lub ptaków zaniepokojonych, czynnych gniazd i rodzin z młodymi z drugiej kontroli od 2007
lęgowy sondaż MPPL Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych najwyższa suma osobników na powierzchni, odnotowana w trakcie dwóch kontroli od 2000
lęgowy sondaż MPPM Monitoring Pospolitych Ptaków Miast suma najwyższych liczb osobników na każdym punkcie obserwacyjnym od 2021
lęgowy cenzus MPB Monitoring Produktywności Bielika suma najwyższej stwierdzonej kategorii lęgowości w kat. A, B oraz C (oraz parametry produktywności dla par w kat. C) od 2015
lęgowy sondaż MPD Monitoring Ptaków Drapieżnych suma najwyższych liczb rewirów odnotowanych na każdym z 9 punktów obserwacyjnych od 2007 (kruk i krogulec od 2020)
lęgowy sondaż MPG Monitoring Ptaków Gór suma najwyższych liczb osobników na każdym punkcie obserwacyjnym od 2021
lęgowy sondaż MPM Monitoring Ptaków Mokradeł dla 1x1 km: najwyższa odnotowana liczba osobników na powierzchni, z wyjątkiem 9 gatunków*, dla których wykorzystano tylko wyniki z 1. kontroli; dla 10x10 km: suma wyników z 1x1 km od 2007
lęgowy cenzus MPWR Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - ohar suma par na stanowiskach w kat. B i C w pierwszej kontroli (lub w drugiej jeśli na pierwszej wynik 0) od 2020
lęgowy cenzus MPWR Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - ostrygojad suma par na stanowiskach w kat. B i C (wyższy wynik z pierwszej lub drugiej kontroli) od 2020
lęgowy cenzus MPWR Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - rybitwa białoczelna suma par na stanowiskach w kat. C w drugiej kontroli od 2020
lęgowy cenzus MPWR Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - sieweczka obrożna suma par na stanowiskach w kat. B i C z kontroli gdzie łączny dla kraju wynik był wyższy od 2020
lęgowy sondaż MPWR Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - mewa siwa suma par na stanowiskach w kat. B i C (wyższy wynik z pierwszej lub drugiej kontroli) od 2020
lęgowy sondaż MPWR Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - rybitwa rzeczna suma par na stanowiskach w kat. C w drugiej kontroli od 2020
lęgowy sondaż MPWR Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - sieweczka rzeczna suma par na stanowiskach w kat. B i C z kontroli gdzie łączny dla kraju wynik był wyższy od 2020
lęgowy cenzus MPS Monitoring Puszczyka Mszarnego suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C od 2020
lęgowy sondaż MCH Monitoring Rybitw Bagiennych - gatunki główne suma par na stanowiskach w kryterium BU oraz kat. C od 2021
lęgowy sondaż MCH Monitoring Rybitw Bagiennych - gatunki dodatkowe suma osobników na stanowiskach od 2021
lęgowy cenzus MRC Monitoring Rybitwy Czubatej suma par na stanowiskach w kat. C od 2015
lęgowy cenzus MRY Monitoring Rybołowa suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C od 2000
lęgowy sondaż MRD Monitoring Rzadkich Dzięciołów najwyższa odnotowana liczba osobników na każdym punkcie dzięcioł trójpalczasty od 2011, dzięcioł białogrzbiety od 2013
lęgowy sondaż MSKR Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego najwyższa suma rewirów na pierwszej lub drugiej kontroli od 2020
lęgowy cenzus MSL Monitoring Ślepowrona suma par na stanowiskach w kat. C (liczba gniazd) od 2009
lęgowy cenzus MWO Monitoring Wodniczki najwyższa odnotowana liczba śpiewających samców od 2011
lęgowy cenzus MZO Monitoring Żołny suma zajętych nor na stanowisku (kat. C) od 2020
wędrówki sondaż MNG Monitoring Noclegowisk Gęsi suma osobników ze wszystkich stanowisk na powierzchni próbnej od 2012
wędrówki sondaż MNZ Monitoring Noclegowisk Żurawi najwyższa odnotowana liczba osobników ze wszystkich 3 kontroli od 2012
zimowania sondaż MGZ Monitoring Gęsi Zbożowej suma osobników gęsi zbożowej i gęsi tundrowej ze wszystkich stad stwierdzonych na powierzchni próbnej od 2022
zimowania sondaż MZPM Monitoring Zimujących Ptaków Morskich liczba osobników przebywających w pasie transektu oraz policzonych techniką snap-shot od 2011
zimowania sondaż MZPW Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych suma osobników (poza ptakami w locie) od 2011
zimowania sondaż MZPWP Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych suma osobników w transekcie (poza ptakami w locie) od 2011

*gęgawa, głowienka, czernica, krakwa, krzyżówka, cyraneczka, czajka, krwawodziób, kormoran

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.