Cel monitoringu - Monitoring Ptaków Polski

Cel monitoringu

Fot. Grzegorz Leśniewski

Co to jest monitoring?

  • Monitoring populacji biologicznych to powtarzane w określonych odstępach czasu oceny ich parametrów (np. liczebności, rozrodczości, rozmieszczenia), odnoszące się do określonego obszaru i mające na celu wykrycie zmian wartości tychże parametrów.
  • W szerszym kontekście, monitoring jest procesem gromadzenia informacji o wybranych parametrach systemu biologicznego (np. ekosystemu, populacji), w różnych punktach czasu, w celu oceny aktualnego stanu tego systemu i określenia tendencji kierunkowych zmian tego stanu w czasie (trendu).
  • Analiza danych monitoringowych pozwala określić zgodność stanu aktualnego ze stanem docelowym systemu lub ze stanem oczekiwanym. W szczególności monitoring ma na celu pomiar reakcji systemu na zastosowane działania związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. Dlatego monitoring stanowi integralną część strategii gospodarowania zasobami biologicznymi i procesu podejmowania świadomych decyzji z zakresu zarządzania ochroną tychże zasobów.

Dlaczego monitorujemy ptaki?

  • Ptaki są powszechnie uznawane za dobre wskaźniki stanu całego środowiska przyrodniczego, czy "zdrowia" ekosystemów. W szeregu państw członkowskich UE, odpowiednio dobrane indeksy liczebności ptaków traktowane są jako wskaźniki jakości życia społeczeństwa.
  • Wskaźnik stanu populacji rozpowszechnionych ptaków krajobrazu rolniczego (tzw. Farmland Bird Index) jest jedną z oficjalnych miar zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej, w kategoriach:
    • Wskaźniki strukturalne / Środowisko (Structural Indicators /Environment),
    • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Indicators /Management of natural resources).
  • Ochrona ptaków, w szczególności gatunków wskazanych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, jest obowiązkiem prawnym państw członkowskich UE; monitoring jest częścią sprawnego systemu ochrony.
Fot. Marcin Karetta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.