Monitoring Rzadkich Dzięciołów - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD) | rok 2023

Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD) skupia się na monitorowaniu stanu populacji i zasięgu dwóch gatunków dzięciołów: trójpalczastego i białogrzbietego. Oba gatunki, jako jedne z najrzadszych ptaków leśnych gniazdujących w Polsce, wymagają specjalnego podejścia metodycznego.

W ramach prac terenowych w 2023 roku skontrolowano 158 powierzchni próbnych. W ramach tej puli skontrolowano 52 powierzchnie wylosowane dla dzięcioła trójpalczastego, 43 powierzchni wylosowanych dla dzięcioła białogrzbietego oraz 63 wskazanych dla obu gatunków.

Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus

Na powierzchniach dedykowanych dzięciołowi trójpalczastemu stwierdzono w roku 2023 łącznie 186 osobników tego gatunku: 94 w Karpatach i 92 w północno-wschodniej Polsce. Najwyższą liczbę osobników stwierdzono na powierzchni KS08 (Karpaty Środkowe) – 8 osobników, a także na PB06 i PB18 (Puszcza Białowieska) – po 7 osobników. W całym okresie badań (od 2011 roku) trend wskaźnika zmian liczebności dzięcioła trójpalczastego w skali kraju był stabilny (λ=1,0153, SE=0,007).

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

Na powierzchniach dedykowanych dzięciołowi białogrzbietemu stwierdzono łącznie 272 osobniki tego gatunku: 124 na terenach górskich i 148 we wschodniej Polsce. Najwyższą liczbę osobników – 12 stwierdzono na powierzchni PB20 w Puszczy Białowieskiej, a nieco mniej – 11 na powierzchni BB03 w Ostoi Biebrzańskiej. W całym okresie badań (od roku 2013) odnotowano umiarkowany wzrost liczebności dzięcioła białogrzbietego w skali całego kraju (λ=1,0259, SE=0,0062).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.