Monitoring Pospolitych Ptaków Miast - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM) | Rok 2022

Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM) jest nowym programem monitoringu rozpoczętym w roku 2021. Głównym celem programu jest śledzenie długoterminowych zmian rozpowszechnienia i liczebności populacji lęgowych najpospolitszych gatunków ptaków zasiedlających polskie miasta. W ramach badań MPPM liczone są wszystkie gatunki stwierdzane na powierzchniach badawczych, w tym również gołąb miejski, nieliczony w innych programach MPP. W roku 2022 liczenia były przeprowadzone na 251 kwadratach 1 x 1 km w 37 największych miastach Polski (przekraczających 100 tysięcy mieszkańców).

Łącznie zaobserwowano 149 gatunków ptaków, średnio 34,7 gatunku na powierzchnię badawczą. Podobnie jak w pierwszym sezonie badań dwa gatunki (grzywacz i bogatka) były stwierdzone na wszystkich badanych powierzchniach. Najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami synurbijnymi była sroka (99,2%), sierpówka (98,4%), jerzyk (97,2%), kawka (94,4%), kopciuszek (94,4%), gołąb miejski (93,6%), wróbel (93,2%) oraz pleszka (90,4%). W porównaniu do poprzedniego roku udział poszczególnych gatunków w czołówce najpospolitszych ptaków miejskich był podobny. Wyjątkiem był wróbel, którego rozpowszechnienie spadło o 3,4%.

Gołąb miejski okazał się być ponownie najliczniej obserwowanym gatunkiem na powierzchniach MPPM. Występował w liczbie średnio 64 osobników na zasiedlony kwadrat. Licznie obserwowano również jerzyka – średnio 53 os. w kwadracie, wróbla – 33; kawkę – 32; grzywacza – 28 i szpaka – 28.

Liczono również gniazda dwóch gatunków ptaków krukowatych. Wykazano łącznie 637 gniazd sroki oraz 245 gniazd wrony siwej. Pierwszy gatunek gnieździł się w niemal każdym kontrolowanym mieście, natomiast gniazda wrony były znajdowane przede wszystkim na powierzchniach warszawskich oraz w kilku miastach Polski zachodniej i północnej, jak również w kilku miastach konurbacji górnośląskiej, gdzie w poprzednim sezonie gniazd nie wykazano.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.