Monitoring Pospolitych Ptaków Miast - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM) | Rok 2023

Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM) jest programem rozpoczętym w roku 2021. Głównym jego celem jest śledzenie długoterminowych zmian rozpowszechnienia i liczebności populacji lęgowych najpospolitszych gatunków ptaków zasiedlających polskie miasta. W ramach badań MPPM liczone są wszystkie gatunki stwierdzane na powierzchniach badawczych, w tym również gołąb miejski, nieliczony w innych programach MPP. W roku 2023 liczenia były przeprowadzone na 230 kwadratach 1x1 km w 37 największych miastach Polski (przekraczających 100 tysięcy mieszkańców).

Łącznie zaobserwowano 146 gatunków ptaków, średnio 35,2 gatunków na powierzchnię badawczą. Podobnie jak w dwóch pierwszych sezonach badań dwa gatunki – grzywacz i bogatka były stwierdzone na wszystkich badanych powierzchniach. Najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami synurbijnymi były w tym roku: jerzyk (99,1%), sroka (98,7%), sierpówka (98,3%), kawka (93,9%), kopciuszek (93,5%), wróbel (93%) i gołąb miejski (91,7%). W porównaniu do poprzedniego sezonu lista najszerzej rozpowszechnionych gatunków była bardzo zbliżona. Wróbel, którego rozpowszechnienie między sezonem 2021 a 2022 zmniejszyło się o 3,4%, zachował w tym roku stabilną wartość tego parametru.

Gołąb miejski okazał się być ponownie najliczniej obserwowanym gatunkiem na powierzchniach MPPM i występował w liczbie średnio 58 osobników na zasiedlony kwadrat. Licznie obserwowano również jerzyka – średnio 57 w kwadracie, kawkę – 31, grzywacza – 31, wróbla – 29 i szpaka –26. Kolejny rok z rzędu wyraźnie zmniejszyła się liczba stwierdzonych osobników wróbla na powierzchniach MPPM. W roku 2023 stwierdzono aż o 13% os. mniej niż w roku 2022 i o 14% mniej niż w bazowym roku 2021. Żaden inny gatunek nie wykazał aż tak gwałtownych różnic liczebności pomiędzy sezonami. W latach 2021–2022 wróbel był trzecim najliczniej stwierdzanym gatunkiem na powierzchniach MPPM (po gołębiu miejskim i jerzyku), a w bieżącym sezonie zajmował już piątą pozycję (po gołębiu miejskim, jerzyku, kawce i grzywaczu).

Liczono również gniazda dwóch gatunków ptaków krukowatych. Wykazano łącznie 602 gniazda sroki oraz 271 gniazd wrony siwej. W ciągu trzech pierwszych sezonów liczba znalezionych gniazd sroki zmniejszała się. W roku 2023 stwierdzono o ok. 5% mniej gniazd niż w poprzednim sezonie i aż o 18% mniej niż w pierwszym roku badań. Inaczej ma się sytuacja z gniazdami wrony, których przybyło o 10 i 11% w stosunku do poprzednich lat badań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.