Otwarte morze - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM)

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich to realizowany od 2011 r. program, w którym obserwatorzy liczą ptaki podczas styczniowych rejsów na 56 transektach wytyczonych na wodach otwartych Bałtyku.

Rozmieszczenie najliczniejszych gatunków w roku 2020 wykazywało dużą zbieżność z danymi uzyskanymi w poprzednich latach. Największe koncentracje lodówek obserwuje się na Ławicy Słupskiej, na Zatoce Pomorskiej i Zatoce Gdańskiej. Są to ważne zimowiska tego gatunku w skali Bałtyku. Głównymi rejonami koncentracji uhli były Zatoka Pomorska, gdzie gatunek notowany był w dużej liczbie podczas wszystkich sezonów monitoringu, oraz Zatoka Gdańska. Od roku 2015 gatunek ten liczniej zaczął pojawiać się na Ławicy Słupskiej. W przypadku markaczki, jedynym obszarem polskiej strefy Bałtyku, który gromadzi znaczną liczbę ptaków jest Zatoka Pomorska. Wśród pozostałych gatunków na uwagę zwraca zaobserwowana po raz pierwszy w 2020 roku większa koncentracja alki w pasie wód przybrzeżnych pomiędzy Kołobrzegiem i Darłowem. Podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie najmniej ptaków morskich przebywało w środkowej części pasa wód terytorialnych.

W latach 2011-2020 liczebność wszystkich trzech gatunków kaczek morskich charakteryzowała się bardzo silnymi wahaniami, co znalazło odbicie w nieokreślonym trendzie zmian ich liczebności. W ostatnim roku odnotowano bardzo silny wzrost liczebności markaczki, co jednak nie miało wpływu na zmianę trendu dla tego gatunku. Warto podkreślić, że ostatnich kilkunastu latach kaczki morskie zimujące na Bałtyku wykazały silny trend spadkowy.

Zmiany liczebności gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPM

Wykresy prezentują zmiany liczebności 6 gatunków objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Morskich. Gatunki uszeregowano alfabetycznie wg. nazwy łacińskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.