Otwarte morze - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM) | rok 2022

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich realizowany jest od 2011 roku. Badaniami objęty jest 12-milowy pas wód terytorialnych oraz dwa płytsze rejony położone w wyłącznej strefie ekonomicznej: Ławica Słupska i Zatoka Pomorska. Obserwatorzy liczą ptaki na 56 transektach podczas rejsów, które w sezonie 2022, ze względu na trudne warunki atmosferyczne, trwały od stycznia do końca lutego.

Rozmieszczenie najliczniejszych gatunków w roku 2022 wykazywało dużą zbieżność z danymi uzyskanymi w poprzednich latach. Największe koncentracje lodówek obserwuje się na Zatoce Pomorskiej, Ławicy Słupskiej i na Zatoce Gdańskiej, markaczki na Zatoce Pomorskiej, a uhli na Zatoce Gdańskiej i Zatoce Pomorskiej. Są to jednocześnie ważne zimowiska tych gatunków w skali Bałtyku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że uhla od roku 2015 liczniej zaczęła się pojawiać na Ławicy Słupskiej, a podobny wzrost jej liczebności zanotowano też w zachodniej części Zatoki Gdańskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie najmniej ptaków morskich przebywało w środkowej części pasa wód terytorialnych.

W latach 2011-2022 stwierdzono silny trend wzrostowy markaczki, spowodowany m.in. bardzo wysoką liczebnością w ostatnim sezonie. Pozostałe dwa gatunki kaczek morskich – lodówka i uhla, wykazują stabilny trend zmian liczebności. Spośród pozostałych gatunków objętych monitoringiem tylko dla dwóch uzyskano określony trend: stabilny dla nurnika oraz silny spadkowy dla mewy srebrzystej, choć ostatni wynik nie musi świadczyć o rzeczywistym spadku liczebności, bowiem aktywność mew srebrzystych na morzu z dala od wybrzeży jest silnie uzależniona od aktywności kutrów rybackich.

Zmiany liczebności gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPM

Wykresy prezentują zmiany liczebności 7 gatunków objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Morskich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.