Otwarte morze - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM) | rok 2023

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich realizowany jest od 2011 roku. Badaniami objęty jest 12-milowy pas wód terytorialnych oraz dwa płytsze rejony położone w wyłącznej strefie ekonomicznej: Ławica Słupska i Zatoka Pomorska. Obserwatorzy liczą ptaki na 56 transektach podczas rejsów, które w sezonie 2023 przeprowadzono w styczniu oraz w połowie lutego (jeden rejs).

Rozmieszczenie najliczniejszych gatunków w roku 2023 wykazywało dużą zbieżność z danymi uzyskanymi w poprzednich latach. Największe koncentracje lodówek obserwuje się na Zatoce Pomorskiej, Ławicy Słupskiej i na Zatoce Gdańskiej, markaczki na Zatoce Pomorskiej, a uhli na Zatoce Gdańskiej i Zatoce Pomorskiej. Są to jednocześnie ważne zimowiska tych gatunków w skali Bałtyku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że uhla od roku 2015 liczniej zaczęła się pojawiać na Ławicy Słupskiej, a podobny wzrost jej liczebności zanotowano też w zachodniej części Zatoki Gdańskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie najmniej ptaków morskich przebywało w środkowej części pasa wód terytorialnych.

Zmiany liczebności obliczono dla 11 gatunków ptaków w całym okresie badań (2011-2023). Wśród trzech najliczniejszych kaczek morskich stwierdzono silny trend wzrostowy markaczki, spowodowany wzrostem liczebności po 2019 roku. U lodówki zaznaczył się umiarkowany spadek, natomiast u uhli trend zmian liczebności określono jako stabilny. Spośród pozostałych gatunków objętych monitoringiem dla pięciu uzyskano określony trend: silny wzrostowy dla nurzyka i nura rdzawoszyjego, stabilny dla alki i perkoza rogatego oraz silny spadkowy dla mewy srebrzystej, choć ostatni wynik nie musi świadczyć o rzeczywistym spadku liczebności, bowiem aktywność mew srebrzystych na morzu z dala od wybrzeży jest silnie uzależniona od aktywności kutrów rybackich. Dla pozostałych gatunków czyli nurnika, nura czarnoszyjego i perkoza rdzawoszyjego, trend był nieokreślony.

 

Zmiany liczebności gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPM

Wykresy prezentują zmiany liczebności gatunków objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Morskich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.