Otwarte morze - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM) | rok 2024

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich realizowany jest od 2011 roku. Badaniami objęty jest 12-milowy pas wód terytorialnych oraz dwa płytsze rejony położone w wyłącznej strefie ekonomicznej: Ławica Słupska i Zatoka Pomorska. Obserwatorzy liczą ptaki na 56 transektach podczas rejsów, które odbywają się w styczniu i częściowo w lutym.

W roku 2024 odnotowano ogółem stwierdzono 54 592 osobniki ptaków wodnych z 32 gatunków oraz 1 236 os., których przynależność gatunkowa nie została określona. Daje to w sumie 55 828 osobników ptaków wodnych policzonych podczas 55 godzin i 40 minut rejsów, z czego 25 978 os. z 26 gatunków przebywało w pasie transektu.

Rozmieszczenie najliczniejszych gatunków w roku 2024 wykazywało dużą zbieżność z danymi uzyskanymi w poprzednich latach. Największe koncentracje lodówek obserwuje się na Zatoce Pomorskiej, Ławicy Słupskiej i na Zatoce Gdańskiej, markaczki na Zatoce Pomorskiej, a uhli na Zatoce Gdańskiej i Zatoce Pomorskiej. Są to jednocześnie ważne zimowiska tych gatunków w skali całego Bałtyku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że uhla od roku 2015 liczniej zaczęła się pojawiać na Ławicy Słupskiej, a podobny wzrost jej liczebności zanotowano też w zachodniej części Zatoki Gdańskiej. W 2024 roku w porównaniu do poprzednich sezonów mniej ptaków przebywało na Ławicy Słupskiej i w południowej części Zatoki Gdańskiej. Natomiast podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie najmniej ptaków morskich przebywało w środkowej części pasa wód terytorialnych.

Wyniki liczeń uzyskanych w okresie 14 lat prowadzenia MZPM wskazują, że liczebność markaczek zimujących w polskiej strefie Bałtyku silnie rośnie, liczebność uhli jest stabilna, a lodówka jest jedynym gatunkiem z grupy kaczek morskich, u którego wystąpił istotny umiarkowany trend spadkowy wskaźnika liczebności. Spośród pozostałych gatunków objętych monitoringiem silny trend wzrostowy odnotowano dla nurzyka i nura rdzawoszyjego, stabilny dla perkoza rogatego, umiarkowanie spadkowy dla alki, nura czarnoszyjego i nurnika oraz silny spadkowy dla mewy srebrzystej, choć ostatni wynik nie musi świadczyć o rzeczywistym spadku liczebności, bowiem aktywność mew srebrzystych na morzu z dala od wybrzeży jest silnie uzależniona od aktywności kutrów rybackich.

Zmiany liczebności gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPM

Wykresy prezentują zmiany liczebności gatunków objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Morskich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.