Migrujące i zimujące gęsi - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) | sezon 2022/2023

Monitoring Noclegowisk Gęsi jest ogólnopolskim programem rozpoczętym w roku 2012, którego celem jest rejestrowanie zmian liczebności gęsi na kluczowych noclegowiskach, odgrywających istotną rolę dla populacji przelotnej tej grupy ptaków w Polsce i Europie. Liczenia odbywają się 4 razy - jesienią, zimą i dwa razy na wiosnę.

W sezonie 2022/2023 podczas kolejnych liczeń stwierdzono: 204 tysięcy gęsi jesienią, 354 tys. zimą, 373 tys. podczas pierwszego liczenia wiosną i 261 tys. w czasie drugiego liczenia wiosną. Wynik liczenia zimowego był najwyższy od początku monitoringu. Ze względu na zmiany w metodyce doboru kontrolowanych stanowisk porównania z latami poprzednimi dla pozostałych liczeń nie są możliwe.

Liczebność gęsi zbożowej (od 2018 taksonomicznie podzielonej na gęś zbożową i gęś tundrową, w niniejszym omówieniu traktowaną wciąż jako jeden gatunek) wahała się od 75,5 tys. (liczenie jesienne) do 134,9 tys. (pierwsze liczenie wiosenne), a liczebność gęsi białoczelnej od 27,4 tys. os. (zimą) do 85,3 tys. os. (drugie liczenie wiosenne). Liczebność gęgawy podczas liczeń wahała się w zakresie 9,5-12,3 tys. os., natomiast berniklę białolicą odnotowano w zakresie 40-518 os. Udział gęsi nieoznaczonych podczas poszczególnych liczeń wahał się od 39,6% do 53,4%. Wśród gatunków rzadkich wyróżnia się stwierdzenie pierwszy raz w MNG bernikli północnych w łącznej liczbie 5 osobników.

Stwierdzone w ciągu 11 sezonów monitoringu trendy liczebności najliczniejszych gatunków należy traktować z ostrożnością, gdyż w poszczególnych latach zależą one od wielu czynników środowiskowych, m.in. pogodowych i siedliskowych. Najsilniejsze wahania liczebności gęsi dotyczą drugiego liczenia wiosennego, co w dużej mierze wynika z terminu rozpoczęcia migracji. W przypadku gęsi zbożowej/tundrowej odnotowano silne wahania liczebności, a trend pozostał nieokreślony jesienią, zimą i późną wiosną, zaś podczas pierwszego liczenia wiosennego odnotowano trend spadkowy. U gęsi białoczelnej stwierdzono silny trend wzrostowy jesienią i umiarkowanie wzrostowy w czasie drugiego liczenia wiosennego. Spośród pozostałych gatunków na uwagę zwracają trendy wzrostowe dla bernikli białolicej: słaby wzrost zimą i silny na dwóch liczeniach wiosennych.

Zmiany liczebności gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MNG

Wykresy prezentują zmiany liczebności 4 gatunków objętych Monitoringiem Noclegowisk Gęsi (MNGJ - kontrola jesienna, MNGZ - kontrola zimowa, MNGW1 - pierwsza kontrola wiosenna, MNGW2 - druga kontrola wiosenna). Gatunki uszeregowano wg. kolejności taksonomicznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.