Migrujące i zimujące gęsi - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) | sezon 2021/2022

Monitoring Noclegowisk Gęsi jest ogólnopolskim programem rozpoczętym w roku 2012, którego celem jest rejestrowanie zmian liczebności gęsi na kluczowych noclegowiskach, odgrywających istotną rolę dla populacji przelotnej tej grupy ptaków w Polsce i Europie. Liczenia odbywają się 4 razy - jesienią, zimą i dwa razy na wiosnę.

W sezonie 2021/2022 podczas kolejnych liczeń stwierdzono: 337 tysięcy gęsi jesienią, 263 tys. zimą, 480,5 tys. podczas pierwszego liczenia wiosną i 575,5 tys. w czasie drugiego liczenia wiosną. Odnotowane liczebności należały do wysokich na przestrzeni 10 sezonów liczeń monitoringowych, zaś wyniki z liczenia jesiennego i drugiego wiosennego były najwyższymi historii. Zwraca uwagę również wynik pierwszego liczenia wiosennego, wykonanego pierwszy raz w końcu lutego (do 2021 roku liczenie to odbywało się na początku marca), będący trzecim najwyższym od początku monitoringu.

Liczebność gęsi zbożowej (od 2018 taksonomicznie podzielonej na gęś zbożową i gęś tundrową, w niniejszym omówieniu traktowaną wciąż jako jeden gatunek) wahała się od 100,2 tys. os. (liczenie jesienne) do 190,8 tys. os. (pierwsze liczenie wiosenne), a liczebność gęsi białoczelnej od 14,8 tys. os. (zimą) do 229,7 tys. os. (drugie liczenie wiosenne). Liczebność gęgawy podczas liczeń wahała się w zakresie 4,5-19,5 tys. os. Udział gęsi nieoznaczonych podczas poszczególnych liczeń wahał się od 28% do 41%. Warto dodać, że podczas drugiego liczenia wiosennego odnotowano rekordową od początku MNG liczebność bernikli białolicej, wynoszącą ponad 3,2 tys. ptaków.

Stwierdzone w ciągu 10 sezonów monitoringu trendy liczebności najliczniejszych gatunków należy traktować z ostrożnością, gdyż w poszczególnych latach zależą one od wielu czynników środowiskowych, m.in. pogodowych i siedliskowych. Najsilniejsze wahania liczebności gęsi dotyczą drugiego liczenia wiosennego, co w dużej mierze wynika z terminu rozpoczęcia migracji. W przypadku gęsi zbożowej/tundrowej odnotowano spadek liczebności na pierwszym liczeniu wiosennym, natomiast u gęsi białoczelnej stwierdzono silny trend wzrostowy jesienią i umiarkowany wzrostowy na obu liczeniach wiosennych. Spośród pozostałych gatunków na uwagę zwraca trend wzrostowy jesienią, zimą i wczesną wiosną dla gęgawy oraz słaby wzrost zimą i silny na dwóch liczeniach wiosennych dla bernikli białolicej.

Zmiany liczebności gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MNG

Wykresy prezentują zmiany liczebności 4 gatunków objętych Monitoringiem Noclegowisk Gęsi (MNGJ - kontrola jesienna, MNGZ - kontrola zimowa, MNGW1 - pierwsza kontrola wiosenna, MNGW2 - druga kontrola wiosenna). Gatunki uszeregowano wg. kolejności taksonomicznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.