Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) | rok 2023

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) to największy program realizowany w ramach Monitoringu Ptaków Polski, a jego start miał miejsce w roku 2000. Przez 24 lata trwania programu zebrano dane, które umożliwiają obliczenie istotnych statystycznie trendów zmian liczebności dla 110 najszerzej rozpowszechnionych gatunków w odniesieniu do roku startowego. W roku 2023 w MPPL udział wzięło 471 obserwatorów, którzy wykonali liczenia na 816 powierzchniach próbnych (każda o wielkości 1 km²).

W trakcie 24 lat realizacji MPPL 22 gatunki ptaków nie wykazywały kierunkowych zmian trendu liczebności, a ich populacje można uznać za stabilne (wskaźnik liczebności pozostawał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku startowego – 2000). Wzrostowy trend zmian liczebności zarejestrowano dla 49 gatunków, natomiast populacje 39 gatunków charakteryzowały się tendencjami spadkowymi. Gatunkiem wykazującym najsilniejszy trend wzrostowy był ponownie dzięcioł zielony; znaczące wzrosty liczebności odnotowano dla siniaka, żurawia, zniczka, dzierlatki oraz pleszki. Największy spadek trendu zmian liczebności odnotowano w przypadku rycyka, czajki, i przepiórki.

Rozpowszechnienie przekraczające 10% powierzchni, które stanowi umowne kryterium uznania gatunku za pospolity, osiągnęło w 2023 roku 88 gatunków. Najczęściej spotykane były grzywacz (96%), kos (93%), kapturka (92%) oraz zięba i bogatka (91%).

W całym okresie badań wykazano umiarkowany spadek indeksu zmian liczebności ptaków krajobrazu rolniczego (lewy wykres), a tempo spadku wynosiło 1% na rok (wskaźnik obliczany jest dla 22 gatunków silnie związanych z krajobrazem rolniczym, patrz też tu). Z kolei wskaźnik zmian liczebności pospolitych ptaków leśnych (prawy wykres) w całym okresie badań wykazywał umiarkowany wzrost w tempie 1% rocznie (indeks liczebności obliczany jest dla 34 gatunków silnie związanych z siedliskami leśnymi - patrz też tu).

Zmiany liczebności 110 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MPPL

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.