Ptaki pospolite - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) realizowany jest od 2000 roku. Przez 20 lat trwania programu zebrano dane, które umożliwiają obliczenie istotnych statystycznie trendów zmian liczebności dla 110 najszerzej rozpowszechnionych gatunków. W największym programie realizowanym w ramach Monitoringu Ptaków Polski tylko w roku 2019 udział wzięło 422 obserwatorów, wykonując liczenia na 729 powierzchniach próbnych (każda o wielkości 1 km2).

W trakcie 20 lat realizacji MPPL 30 gatunków ptaków nie wykazywało kierunkowych zmian trendu liczebności, a ich populacje można uznać za stabilne (wskaźnik liczebności pozostawał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku startowego – 2000). Wzrostowy trend zmian liczebności zarejestrowano dla 43 gatunków, natomiast populacje 36 gatunków charakteryzowały się tendencjami spadkowymi. Gatunkami wykazującymi najsilniejsze trendy wzrostowe są siniak, dzięcioł zielony i pleszka. Największy spadek trendu zmian liczebności odnotowano w przypadku przepiórki, czajki i rycyka.

Rozpowszechnienie przekraczające 10% powierzchni, które stanowi umowne kryterium uznania gatunku za pospolity, osiągnęło w 2019 roku 85 gatunków. Najczęściej spotykane były zięba (93%), grzywacz (92%) oraz kos (90%).

W całym okresie badań wykazano umiarkowany spadek indeksu zmian liczebności ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Bird Index), a tempo spadku wynosiło 1% na rok (wskaźnik obliczany jest dla 22 gatunków silnie związanych z krajobrazem rolniczym, patrz też tu). Z kolei wskaźnik zmian liczebności pospolitych ptaków leśnych (Forest Bird Index) w całym okresie badań wykazywał umiarkowany wzrost w tempie 1% rocznie (indeks liczebności obliczany jest dla 34 gatunków silnie związanych z siedliskami leśnymi).

Zmiany liczebności 110 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MPPL

Gatunki uszeregowano w porządku systematycznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.