Śródlądzie - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW)

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych trwa nieprzerwanie od roku 2011. W 2016 roku wydzielono z niego 31 obiektów należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Ptaki, które tam zimują objęto Monitoringiem Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP), którego wyniki dostępne są w osobnej zakładce. Mimo tej formalnej zmiany, dane ze wszystkich obiektów są podsumowywane w ramach MZPW, aby zachować ciągłość serii pomiarowej. W roku 2021 powiększono liczbę kontrolowanych obiektów, w wyniku czego obecnie ich liczba wynosi 563. Dane analizowane są dla 14 gatunków wyszczególnionych jako podstawowe dla obu programów.

W latach 2011-2021 zanotowano wzrost liczebności zimujących populacji 12 z 14 gatunków z grupy podstawowych: łyski, perkoza dwuczubego, kormorana, czapli siwej, głowienki, ogorzałki, czernicy, łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, gągoła, szlachara i krzyżówki, przy czym w przypadku siedmiu pierwszych gatunków trend wzrostowy był silny. Natomiast w przypadku bielaczka i nurogęsi stwierdzono umiarkowany spadek liczebności w analizowanym okresie.

Spośród ptaków wodnych zimujących w Polsce najliczniejszymi w grupie gatunków podstawowych w roku 2021 były krzyżówka (330 574 os.), łyska (73 407 os.), czernica (64 863 os.), gągoł (47 795 os.) i kormoran (45 168 os.).

Wyniki uzyskane podczas jedenastu sezonów potwierdzają duże znaczenie Zalewu Szczecińskiego z deltą Świny oraz Zatoki Puckiej zewnętrznej i wewnętrznej dla ptaków wodnych zimujących w Polsce. W roku 2021 zgrupowania ptaków liczące ponad 20 tysięcy osobników przebywały również na jeziorach położonych w sąsiedztwie wybrzeża Bałtyku (Dąbie, Miedwie i Drużno), a także na trzech obiektach położonych w głębi lądu (Park Narodowy „Ujście Warty" oraz zbiorniki Mietkowski i Jeziorsko). Łącznie policzono 698 252 os. z grupy podstawowej oraz 253 807 os. należących do pozostałych gatunków, natomiast w przypadku 73 590 os. nie udało się oznaczyć gatunku. Dodatkowo odnotowano 156 043 ptaków w locie.

Zmiany liczebności 20 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPW

Wykresy prezentują zmiany liczebności 14 gatunków podstawowych oraz 6 dodatkowych objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Wodnych. Gatunki uszeregowano alfabetycznie wg. nazwy łacińskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.