Śródlądzie - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW)

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych trwa nieprzerwanie od roku 2011. W 2016 roku wydzielono z niego 31 obiektów należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Ptaki, które tam zimują objęto Monitoringiem Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP), którego wyniki dostępne są w osobnej zakładce. Mimo tej formalnej zmiany, dane ze wszystkich obiektów są podsumowywane w ramach MZPW, aby zachować ciągłość serii pomiarowej. Dane analizowane są dla 14 gatunków wyszczególnionych jako podstawowe dla obu programów.

W latach 2011-2020 zanotowano wzrost liczebności zimujących populacji 12 z 14 gatunków z grupy podstawowych: łyski, perkoza dwuczubego, kormorana, czapli siwej, głowienki, ogorzałki, czernicy, łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, gągoła, szlachara i krzyżówki, przy czym w przypadku siedmiu pierwszych gatunków trend wzrostowy był silny. Natomiast w przypadku bielaczka i nurogęsi stwierdzono umiarkowany spadek liczebności w analizowanym okresie.

Spośród ptaków wodnych zimujących w Polsce najliczniejszymi w grupie gatunków podstawowych w roku 2020 były krzyżówka (213 053 os.), czernica (60 474 os.), łyska (42 707 os.), kormoran (31 474 os.) i gągoł (25 286 os.).

Wyniki uzyskane podczas dziesięciu sezonów potwierdzają duże znaczenie Zalewu Szczecińskiego z deltą Świny oraz Zatoki Puckiej zewnętrznej i wewnętrznej dla ptaków wodnych zimujących w Polsce, gdzie regularnie przebywa ponad 20 tysięcy osobników. W roku 2020 liczne zgrupowania ptaków przebywały również na Zalewie Wiślanym oraz jeziorach położonych w sąsiedztwie wybrzeża Bałtyku (Dąbie, Miedwie i Żarnowieckie); wysokie liczebności na tych akwenach notowano dotąd jedynie podczas niektórych sezonów. Spośród zbiorników położonych w głębi lądu ponad 20 tysięcy ptaków wodnych stwierdzono na Zbiorniku Mietkowskim, Zbiorniku Jeziorsko oraz w Parku Narodowym „Ujście Warty". Łącznie policzono 441 161 os. z grupy podstawowej oraz 186 373 os. należących do pozostałych gatunków, natomiast w przypadku 50 732 os. nie udało się oznaczyć gatunku. Dodatkowo odnotowano 30 013 os. ptaków w locie.

Zmiany liczebności 20 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPW

Wykresy prezentują zmiany liczebności 14 gatunków podstawowych oraz 6 dodatkowych objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Wodnych. Gatunki uszeregowano alfabetycznie wg. nazwy łacińskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.