Śródlądzie - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) | rok 2023

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych trwa nieprzerwanie od roku 2011. W 2016 roku wydzielono z niego 31 obiektów należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich, a w 2021 r. włączono kolejne 8 obiektów. Ptaki, które tam zimują objęto Monitoringiem Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP), którego wyniki dostępne są w osobnej zakładce. Mimo tej formalnej zmiany, dane ze wszystkich obiektów są podsumowywane w ramach MZPW, aby zachować ciągłość serii pomiarowej. W roku 2023 skontrolowano łącznie 558 obiektów.

W latach 2011-2023 zanotowano wzrost liczebności zimujących populacji 12 z 14 gatunków z grupy podstawowych: łyski, perkoza dwuczubego, kormorana, czapli siwej, głowienki, ogorzałki, czernicy, łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, gągoła, szlachara i krzyżówki, przy czym w przypadku ośmiu pierwszych gatunków trend wzrostowy był silny. W przypadku nurogęsia i bielaczka w analizowanym okresie stwierdzono spadek wskaźnika liczebności, przy czym dla pierwszego gatunku trend spadkowy był silny.

Spośród ptaków wodnych zimujących w Polsce najliczniejszymi w grupie gatunków podstawowych w roku 2023 były krzyżówka (341 993 os.), czernica (80 976 os.), łyska (68 049 os.), gągoł (42 822 os.) i kormoran (39 004 os.).

Wyniki uzyskane podczas 13 lat trwania monitoringu potwierdzają bardzo duże znaczenie Zalewu Szczecińskiego z deltą Świny oraz Zatoki Puckiej zewnętrznej i wewnętrznej dla ptaków wodnych zimujących w Polsce. W roku 2023 na uwagę zwraca rekordowa koncentracja ptaków wodnych (biorąc pod uwagę wszystkie kontrolowane obiekty od początku monitoringu), stwierdzona w Parku Narodowym „Ujście Warty”, gdzie odnotowano ponad 189 tys. osobników. Zgrupowania ptaków liczące ponad 30 tysięcy osobników przebywały ponadto na jednym obiekcie położonym w sąsiedztwie wybrzeża Bałtyku (jez. Dąbie), a także na dwóch zlokalizowanych w głębi lądu (zb. Jeziorsko i Zb. Włocławski). Łącznie policzono 666 034 os. z grupy podstawowej oraz 259 970 os. należących do pozostałych gatunków, natomiast w przypadku 166 623 os. nie udało się oznaczyć gatunku. Dodatkowo odnotowano 29 381 ptaków w locie.

Zmiany liczebności 20 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPW

Wykresy prezentują zmiany liczebności 14 gatunków podstawowych oraz 6 dodatkowych objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Wodnych. Gatunki uszeregowano alfabetycznie wg. nazwy łacińskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.