Śródlądzie - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) | rok 2022

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych trwa nieprzerwanie od roku 2011. W 2016 roku wydzielono z niego 31 obiektów należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich, a w 2021 r. włączono kolejne 8 obiektów. Ptaki, które tam zimują objęto Monitoringiem Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP), którego wyniki dostępne są w osobnej zakładce. Mimo tej formalnej zmiany, dane ze wszystkich obiektów są podsumowywane w ramach MZPW, aby zachować ciągłość serii pomiarowej. W roku 2022 skontrolowano łącznie 558 obiektów.

W latach 2011-2022 zanotowano wzrost liczebności zimujących populacji 12 z 14 gatunków z grupy podstawowych: łyski, perkoza dwuczubego, kormorana, czapli siwej, głowienki, ogorzałki, czernicy, łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, gągoła, szlachara i krzyżówki, przy czym w przypadku siedmiu pierwszych gatunków trend wzrostowy był silny. W przypadku nurogęsia stwierdzono umiarkowany spadek liczebności w analizowanym okresie. Natomiast liczebność zimujących bielaczków w ostatnich dwóch sezonach wyraźnie wzrosła, co spowodowało, że wieloletni trend zmian wskaźnika liczebności u tego gatunku zmienił się ze spadkowego na stabilny.

Spośród ptaków wodnych zimujących w Polsce najliczniejszymi w grupie gatunków podstawowych w roku 2022 były krzyżówka (411 112 os.), czernica (75 341 os.), gągoł (64 130 os.), łyska (53 513 os.) i kormoran (36 246 os.).

Wyniki uzyskane podczas dwunastu sezonów potwierdzają duże znaczenie Zalewu Szczecińskiego z deltą Świny oraz Zatoki Puckiej zewnętrznej i wewnętrznej dla ptaków wodnych zimujących w Polsce. W roku 2022 zgrupowania ptaków liczące ponad 20 tysięcy osobników przebywały również jednym obiekcie położonym w sąsiedztwie wybrzeża Bałtyku (jez. Dąbie), a także na czterech zlokalizowanych w głębi lądu (Jez. Wąsowskie, Park Narodowy „Ujście Warty”, zb. Jeziorsko i jez. Gopło). Łącznie policzono 723 603 os. z grupy podstawowej oraz 297 959 os. należących do pozostałych gatunków, natomiast w przypadku 45 981 os. nie udało się oznaczyć gatunku. Dodatkowo odnotowano 102 264 ptaki w locie.

Zmiany liczebności 20 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPW

Wykresy prezentują zmiany liczebności 14 gatunków podstawowych oraz 6 dodatkowych objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Wodnych. Gatunki uszeregowano alfabetycznie wg. nazwy łacińskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.