O programie - Monitoring Ptaków Polski

O programie

Monitoring Ptaków Polski (MPP) jest elementem Państwowego Monitoringu Środowiska. Prowadzenie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym sieci Natura 2000, w ramach PMŚ jest obowiązkiem wynikającym z art. 112 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Nadrzędnym celem programu jest monitorowanie stanu populacji możliwie dużej liczby gatunków ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. W ramach rozbudowanego systemu monitoringiem objęto prawie 20% powierzchni kraju, oraz około 170 gatunków ptaków lęgowych, 24 gatunki ptaków zimujących, 3 gatunki ptaków wędrownych, w tym 42 gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Każdy programów wykorzystuje metodykę dostosowaną do specyfiki monitorowanej grupy gatunków lub pojedynczych gatunków ptaków.

Informacje i wyniki uzyskiwane w ramach MPP dostarczają informacji o stanie populacji wybranych gatunków ptaków w Polsce dla potrzeb oceny skuteczności systemu ochrony przyrody, jak również dostarczają danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z dyrektywy ptasiej oraz zobowiązań wynikających dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE), jak również zadań wynikających ze współpracy Polski z HELCOM.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.