Uzyskiwane wyniki - Monitoring Ptaków Polski

Uzyskiwane wyniki

MPP jest dostarcza corocznych, reprezentatywnych dla obszaru Polski, wskaźników stanu populacji wybranych gatunków ptaków lęgowych. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą zmian trzech parametrów: liczebności, rozmieszczenia i rozrodu (tylko dla 7 gatunków).

Liczebność populacji opisują dwa parametry:

  • Wskaźnik liczebności populacji – względna liczebność populacji lęgowej w danym roku, wyrażona w relacji do jej liczebności w roku bazowym (pierwszy rok w serii pomiarowej, z reguły 2000 lub 2001). Wskaźnik dla roku bazowego przyjmowany jest jako 1.00 (lub 100%). Np. wskaźnik wynoszący 0.89 oznacza, że w danym roku liczebność stanowiła 89% liczebności w roku bazowym,
  • Liczebność populacji – całkowita liczebność krajowej populacji lęgowej (liczba par) lub sumaryczna liczebność osobników w przypadku ptaków migrujących i zimujących.

Zmiany rozmieszczenia charakteryzują:

  • Rozpowszechnienie – stosunek liczby powierzchni, na których stwierdzono dany gatunek do liczby powierzchni, na których liczono ptaki w danym roku.
  • Areał – wielkość krajowego zasięgu lęgowego oceniana w skali kwadratów 10 km x 10 km (liczba zasiedlonych kwadratów).

Z koleji efekty rozrodu opisują:

Wskaźnik produktywności (wszystkie pary) – średnia liczba wyprowadzonych piskląt w lęgu, obliczana dla wszystkich par o znanym wyniku lęgu.

Wskaźnik produktywności (tylko pary z udanym lęgiem) – średnia liczba wyprowadzonych piskląt w lęgu, obliczana dla par, w których do wieku lotności przeżyło przynajmniej jedno pisklę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.