Baza danych Monitoringu Ptaków Polski

Portal zestawia dane zbierane w ramach programów jednostkowych monitoringu populacji ptaków prowadzonych na obszarze kraju na zlecenie GIOŚ. Dostępne tu informacje są zorganizowane w dwa działy:

Gatunki

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie wyników po nazwach gatunków (po polsku, łacinie i angielsku), prezentacje ich na wykresach oraz w tabelach (Indeksy i trendy, Szczegóły) oraz wizualizowanie ich na mapach (Mapy). Powierzchnie próbne, na których występują ptaki oznaczone są na mapie w postaci poligonów, linii lub punktów (w zależności od programu). Kolor oznaczenia ma konkretne znaczenie (patrz legenda mapy). Kliknięcie danego obszaru powoduje wyświetlenie pod mapą tabeli ze szczegółami kontroli i odnośników do dalszych zestawień danych.

Powierzchnie próbne

Wyszukiwanie powierzchni próbnych odbywa się po wybraniu odpowiedniego programu i zakresu lat. Można wyszukiwać powierzchnie korzystając z podziału administracyjnego kraju, podziału administracyjnego Lasów Państwowych lub podziału na obszary osop Natura 2000. Wybranie powierzchni próbnej na mapie lub w tabeli "Wyniki w poszczególnych latach" powoduje pokazanie się tabeli ze szczegółami kontroli i odnośników do dalszych zestawień danych.

Eksport danych

Wybrane zestawienia danych można eksportować z systemu w jednym z popularnych formatów (PDF, CSV). Formatem polecanym dla dalszego przetwarzania danych jest CSV. Format PDF świetnie nadaje się do przygotowania wydruku.