Kulik wielki - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Kulika Wielkiego

W latach 2015-2017 monitoring kulika wielkiego realizowany był przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, w ramach projektu pt. „Monitoring kulika wielkiego w Polsce w latach 2015-2017”. Od roku 2018 monitoring kulika wielkiego jest kontynuowany jako jeden z programów jednostkowych GIOŚ (Monitoring Kulika Wielkiego – MKW). W latach 2018-2019 monitoring zrealizowano na 100 powierzchniach próbnych 2 x 2 km, obejmujących wszystkie najważniejsze ostoje gatunku w Polsce.

W roku 2019 zaobserwowano łącznie 108 osobników kulika wielkiego na 38 ze 100 powierzchniach monitoringowych.

W porównaniu do poprzednich lata badań w 2019 roku zanotowano wyraźny wzrost liczby obserwowanych kulików w ostojach w Wielkopolsce (dolina Noteci, Wielki Łęg Obry). W obydwu ostojach były to najwyższe wartości stwierdzone od momentu rozpoczęcia monitoringu w roku 2015. Liczba obserwowanych ptaków była ponad dwukrotnie wyższa niż roku temu. Największy spadek stwierdzono w dolinie Wkry i Mławki, gdzie na jednej powierzchni stwierdzono tylko jednego kulika w kat. B+C. Kulików wielkich nie stwierdzono na powierzchniach monitoringowych w Ujściu Warty, w dolinie Orzyca oraz w Ostoi Kurpiowskiej. Podobnie jak w poprzednich latach, najważniejszym regionem dla gatunku w Polsce było Mazowsze. Na 46 powierzchniach zlokalizowanych w całości w granicach województwa mazowieckiego kuliki wielkie odnotowano na 18 kwadratach, gdzie obserwowano 48 osobników (o 9 mniej niż w 2018), w kategorii B+C.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.