Zimujące na śródlądziu - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych i Wód Przejściowych (MZPW i MZPWP)

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych trwa od 7 sezonów. W 2016 roku wydzielono z niego 31 obiektów należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Ptaki, które tam zimują, objęto Monitoringiem Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP). Mimo tej formalnej zmiany, dane ze wszystkich 372 obiektów są podsumowywane w ramach MZPW, aby zachować ciągłość serii pomiarowej.

Dane analizowane są dla 14 gatunków wyszczególnionych jako podstawowe dla obu programów. W 2017 r. grupa ta stanowiła 71,8% (411 205 os.) wszystkich stwierdzonych ptaków. Najliczniejszym gatunkiem w tej grupie i wśród wszystkich stwierdzonych ptaków była krzyżówka stanowiąca 49% spośród wszystkich ptaków z grupy gatunków podstawowych. Liczebność kolejnych czterech gatunków: czernicy, gągoła, łyski i nurogęsia przekroczyła 20 tys.

Krzyżówka, podobnie jak w poprzednich latach, była również gatunkiem najpowszechniej występującym – została stwierdzona aż na 82% skontrolowanych obiektów. Łabędź niemy był odnotowany na 65% obiektów. Szeroko rozpowszechnione były też nurogęś (60% obiektów), czapla siwa (55% obiektów), kormoran (56% obiektów) i gągoł (53% obiektów). W latach 2011-2017 na wszystkich badanych obiektach zanotowano wzrost zimujących populacji dziewięciu gatunków: głowienki, nurogęsia, łabędzia niemego, łabędzia krzykliwego, czapli siwej, łyski, kormorana, perkoza dwuczubego i gągoła. U krzyżówki liczebność była stabilna. Tylko u bielaczka i ogorzałki wieloletni trend zmian liczebności był spadkowy.

Na mapach przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych gatunków oraz schematycznie wielkości ich zgrupowań:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.