Zimujące na śródlądziu - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych i Wód Przejściowych (MZPW i MZPWP)

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych trwa od 8 sezonów. W 2016 roku wydzielono z niego 31 obiektów należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Ptaki, które tam zimują objęto Monitoringiem Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP). Mimo tej formalnej zmiany dane ze wszystkich obiektów są podsumowywane w ramach MZPW, aby zachować ciągłość serii pomiarowej.

Dane analizowane są dla 14 gatunków wyszczególnionych jako podstawowe dla obu programów. W 2018 r. grupa ta stanowiła 65% (448 314 os.) wszystkich stwierdzonych ptaków. Najliczniejszym gatunkiem w tej grupie i wśród wszystkich stwierdzonych ptaków była krzyżówka stanowiąca 49% spośród wszystkich ptaków z grupy gatunków podstawowych. Liczebność kolejnych sześciu gatunków: czernicy, gągoła, łyski, kormorana, ogorzałki i nurogęsi przekroczyła 20 tys. Ogółem na wszystkich skontrolowanych obiektach stwierdzono 687 100 ptaków z gatunków powiązanych ekologicznie ze zbiornikami wodnymi.

Gatunkiem najpowszechniej występującym, podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzanym aż na 93% skontrolowanych obiektów była krzyżówka. Łabędź niemy był odnotowany na 73% obiektów. Szeroko rozpowszechnione z grupy gatunków podstawowych były też czapla siwa (64% obiektów), kormoran (63% obiektów), nurogęś (63% obiektów) i gągoł (60% obiektów). Próg rozpowszechnienia 30% przekroczyły jeszcze mewa srebrzysta sensu lato, bielik, czapla biała, mewa siwa, śmieszka, czernica i łyska. W latach 2011-2018 na wszystkich badanych obiektach zanotowano silny wzrost liczebności zimujących populacji sześciu gatunków: łyski, perkoza dwuczubego, kormorana, czapli siwej, łabędzia niemego i głowienki. W przypadku łabędzia krzykliwego, czernicy, ogorzałki i gągoła trend ten był umiarkowanie wzrastający. U krzyżówki, nurogęsi i bielaczka liczebność była stabilna. U żadnego gatunku nie zanotowano trendu spadkowego. Dla szlachara nie udało się ustalić trendu liczebności.

Na mapach przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych gatunków oraz schematycznie wielkości ich zgrupowań:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.