Migrujące i zimujące gęsi - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG)

Monitoring Noclegowisk Gęsi jest ogólnopolskim programem rozpoczętym w roku 2012, którego celem jest rejestrowanie zmian liczebności gęsi na kluczowych noclegowiskach, odgrywających istotną rolę dla populacji przelotnej tej grupy ptaków w Polsce i Europie. Liczenia odbywają się 4 razy - jesienią, zimą i dwa razy na wiosnę.

W sezonie 2018/2019 podczas kolejnych liczeń stwierdzono: 171 tysięcy gęsi jesienią, 177 tys. zimą, 434 tys. podczas pierwszego wiosennego liczenia i 167 tys. w czasie drugiego liczenia wiosną. W porównaniu do sezonu 2017/2018 odnotowano prawie taką samą liczebność jesienią, zdecydowanie wyższą zimą, prawie identyczną podczas pierwszego liczenia wiosną oraz wyższą w drugiej kontroli wiosennej.

Liczebność gęsi zbożowej (od 2018 taksonomicznie podzielonej na gęś zbożową i gęś tundrową, tu traktowaną wciaż jako jeden gatunek) wahała się od 49 tys. os. (jesienią) do 158 tys. os. (pierwsze liczenie wiosenne), a liczebność gęsi białoczelnej od 14 tys. os. (zimą) do 129 tys. os. (pierwsze liczenie wiosenne). Liczebność gęgawy podczas liczeń wahała się w zakresie 4,3-19,3 tys. os. Udział gęsi nieoznaczonych podczas poszczególnych liczeń wahał się od 31% do 56%.

Uzyskane w sezonie 2018/2019 wyniki potwierdzają duże znaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 dla ochrony gęsi migrujących przez Polskę. W obszarach Natura 2000 zatrzymywało się od 63% do 76% gęsi obserwowanych w Polsce.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.