Migrujące i zimujące gęsi - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG)

Monitoring Noclegowisk Gęsi jest ogólnopolskim programem rozpoczętym w roku 2012, którego celem jest rejestrowanie zmian liczebności gęsi na kluczowych noclegowiskach, które odgrywają istotną rolę dla populacji przelotnej tej grupy ptaków w Polsce i Europie.

W sezonie 2016/2017 skontrolowano 99 powierzchni monitoringowych. Gęsi odnotowano na 98% z nich, czyli bardzo podobnie jak w sezonie poprzednim. Frekwencja na objętych monitoringiem powierzchniach wahała się od 60% zimą do 90% podczas pierwszego liczenia wiosennego.

Podczas kolejnych liczeń stwierdzono w sumie ponad 220 tysięcy gęsi jesienią, ponad 120 tys. zimą, ponad 330 tys. wiosną. W porównaniu do sezonu poprzedniego odnotowano wyższą liczebność jesienią i zimą, a niższą wiosną.

Uzyskane w sezonie 2016/2017 wyniki potwierdzają duże znaczenie obszarów Natura 2000 dla ochrony gęsi migrujących przez Polskę. W obszarach Natura 2000 zatrzymywało się od 47% do 76% gęsi obserwowanych w Polsce. Wyniki te były dość zbliżone z tymi uzyskanymi sezon wcześniej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.