Migrujące i zimujące gęsi - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG)

Monitoring Noclegowisk Gęsi jest ogólnopolskim programem rozpoczętym w roku 2012, którego celem jest rejestrowanie zmian liczebności gęsi na kluczowych noclegowiskach, które odgrywają istotną rolę dla populacji przelotnej tej grupy ptaków w Polsce i Europie.

W sezonie 2017/2018 skontrolowano 101 stanowisk gęsi, z czego ptaki odnotowano na 93% powierzchni, podobnie jak w poprzednim sezonie. Frekwencja na objętych monitoringiem powierzchniach wahała się od 77% zimą do 87% podczas drugiego liczenia wiosennego.

Podczas kolejnych liczeń stwierdzono w sumie ponad 220 tysięcy gęsi jesienią, ponad 266 tys. zimą, ponad 330 tys. w pierwszym liczeniu wiosennym i 460 tys. w drugim liczeniu wiosennym. W porównaniu do sezonu poprzedniego odnotowano zdecydowanie wyższą liczebność zimą i wiosną. Liczebność gęsi jesienią utrzymywała się na podobnym poziomie.

Wielkopolska to region skupiający największą liczbę gęsi, gdzie odnotowano w zależności od okresu fenologicznego od 24 do 59 % wszystkich osobników.

Uzyskane w sezonie 2017/2018 wyniki potwierdzają duże znaczenie obszarów Natura 2000 dla ochrony gęsi migrujących przez Polskę. W obszarach Natura 2000 zatrzymywało się od 60% do 79% gęsi obserwowanych w Polsce. Wyniki te były dość zbliżone do wyników uzyskanych sezon wcześniej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.