Dzięcioły - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD) skupia się na monitorowaniu stanu populacji i zasięgu dwóch gatunków dzięciołów: trójpalczastego i białogrzbietego. Oba gatunki, jako jedne z najrzadszych ptaków leśnych gniazdujących w Polsce, wymagają specjalnego podejścia metodycznego.

Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus

Na powierzchniach dedykowanych dzięciołowi trójpalczastemu stwierdzono w 2018 roku łącznie 244 osobniki tego gatunku: 119 w Karpatach i 125 w północno-wschodniej Polsce, odnotowując umiarkowany wzrost liczebności na powierzchniach położonych w granicach obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Rozpowszechnienie gatunku wynosiło 53% (ptaki zaobserwowano na 69 ze 130 powierzchni badawczych). Podobnie jak w ubiegłych latach, było ono znacząco wyższe na powierzchniach zlokalizowanych w granicach obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (68%) niż na powierzchniach poza ich granicami (27%). W latach 2011-2018 wskaźnik rozpowszechnienia dzięcioła trójpalczastego zmniejszył się o 12% w skali kraju, przy czym spadek tego wskaźnika odnotowano tylko poza siecią OSOP Natura 2000.

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

Na powierzchniach dedykowanych dzięciołowi białogrzbietemu stwierdzono w 2018 roku łącznie 260 osobników tego gatunku: 163 w południowo-wschodniej Polsce i 97 we wschodniej Polsce. Wyniki uzyskane podczas sześciu sezonów liczeń (2013-2018) wskazują, że populacja dzięcioła białogrzbietego jest stabilna w skali całego kraju (zarówno w granicach obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, jak i poza nimi).

Rozpowszechnienie gatunku wyniosło 71% (ptaki zaobserwowano na 80 ze 113 powierzchni dedykowanych temu gatunkowi). Podobnie jak w latach ubiegłych, rozpowszechnienie dzięcioła białogrzbietego było nieznacznie wyższe na  powierzchniach położonych w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (73%) niż na powierzchniach poza ich granicami (67%). Względem roku referencyjnego (2013), wskaźnik rozpowszechnienia dla dzięcioła białogrzbietego wzrósł o 8% w skali kraju (zarówno na powierzchniach położonych w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, jak i poza nimi).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.