Monitoring ptaków

Ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

bird0

Dane o Lanius collurio

Lanius collurio
Nazwa polska: Gąsiorek
Nazwa polska - synonim: Dzierzba gąsiorek
Nazwa angielska: Red-backed Shrike
Nazwa angielska - synonim: -
Nazwa łacińska: Lanius collurio
Nazwa łacińska - synonim: -
Kod (MPPL) LC
Kod (obrączkowanie) LANCOL
Dyrektywa Ptasia, Par. 4(1) i Zał. 1 TAK
Dyrektywa Ptasia, Par. 4(2) NIE
Dyrektywa Ptasia, Zał. 2/1 NIE
Dyrektywa Ptasia, Zał. 2/2 NIE
Dyrektywa Ptasia, Zał. 3/1 NIE
Dyrektywa Ptasia, Zał. 3/2 NIE
Konwencja Berneńska, Zał. 2 TAK
Konwencja Berneńska, Zał. 3 NIE
Konwencja Bońska, Zał. 1 NIE
Konwencja Bońska, Zał. 2 NIE
Ochrona gatunkowa TAK
Ochrona strefowa NIE
Populacja referencyjna, górny zakres liczebności 400000
Populacja referencyjna, dolny zakres liczebności 400000
Populacja referencyjna, średnia 400000
Wskaźnik FBI23
Mapa zasięgu referencyjnego Pokaż